Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 321 din 31 ianuarie 2019pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2019Data intrării în vigoare 06-02-2019

  Având în vedere:– Nota de fundamentare înregistrată la Direcţia generală politici, strategii şi programe în domeniul sportului cu nr. 284 din 28.01.2019;– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 19 septembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la punctul 1, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:i) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării, în cazul proiectelor sportive prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin;2. În anexa nr. 2, la punctul 1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:i^1) cazurile în care structurile sportive prevăzute la art. 2 alin. (2) contribuie la contractul de finanţare a programului sportiv, cuantumul contribuţiei, respectiv felul şi modul de asigurare a acesteia, se aprobă prin hotărâre a organului deliberativ;3.
  În anexa nr. 2, la punctul 4, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:g) cofinanţarea, în sensul că atribuirea finanţării trebuie însoţită de o contribuţie din partea beneficiarului, după caz;
  4. În anexa nr. 3, la litera D punctul 3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:g) se obligă să participe cu o contribuţie financiară, după caz;5. În anexa nr. 4, la articolul 4, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) să contribuie la valoarea totală de finanţare a programului, după caz;
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul tineretului şi sportului,
  Remus Munteanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 31 ianuarie 2019.Nr. 321.----