Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 32 din 25 ianuarie 2019pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi a Planului de urgenţă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2019Data intrării în vigoare 06-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 100 pct. 30 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (12) din Regulamentul (UE) 2017/1.938 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Planul de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Se aprobă Planul de urgenţă, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului energiei nr. 7/2016 pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive şi a Planului de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 şi 34 bis din 18 ianuarie 2016.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Ministrul economiei,

  Niculae Bădălău
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Melania-Gabriela Ciot,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 32.ANEXA nr. 1 Deschideți PLAN DE ACŢIUNI PREVENTIVEprivind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturaleANEXA nr. 2 Deschideți PLAN DE URGENȚĂrealizat în temeiul art. 8, alin. (12) din Regulamentul (UE) nr. 1938/2017, având în vederemăsurile stipulate în Regulamentul (UE) nr. 994/2010