Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 133/193/2019pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 133 din 1 februarie 2019
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 198 din 31 ianuarie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 1.143 din 1.02.2019 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 402 din 31.01.2019 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţia 350 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „350W55841001J02AX06ANIDULAFUNGINUMECALTA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 30 ML X 100 MG PULB.S1
  1.449,0800001.617,6500000,000000“
  2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţia 351 se abrogă.3. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 19, 140 şi 197 se abrogă.4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 32, 34, 39 şi 348 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  „32W64827003L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMODAL 20 mgCAPS.
  20 mgMERCK SHARP & DOHMEOLANDACUTIE CU 5 CAPS. AMBALATE INDIVIDUAL ÎN PLICURIPR59,96720013,0368002,993200
  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  34W59617003L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMODAL 20 mgCAPS.20 mgMERCK SHARP & DOHMEMAREA BRITANIECUTIE CU 5 CAPS. AMBALATE INDIVIDUAL ÎN PLICURI
  P-RF/R59,96720013,0368002,993200
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  39W62602001L01BA01METHOTREXATUMMETHOTREXATE 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.PR1000,3100000,362100
  0,000000
  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  348W64915001L01XX02ASPARAGINAZUMERWINASEPULB. PT. SOL. INJ.10000 unităţi/ flaconDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10000 UI/FLACON PULB. PT. SOL. INJ.PR53.013,2600003.292,0820000,000000“
  5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, după poziţia 495 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 496-501, cu următorul cuprins:
  „496W65219001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN RATIOPHARMPULB+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FL. X 50 MG PULB. + 1F SOLVENTPR1106,820000130,4100000,000000
  497W59766002
  L01XB01PROCARBAZINUM 4)NATULANCAPS.50 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. X 10 CAPS.PRF5022,22000024,9828000,000000
  498W64502002L01XE11 PAZOPANIB **1VOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDA CUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.PR9084,29166692,3018880,000000
  499W64503002L01XE11PAZOPANIB **1VOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60
  171,197333187,2411660,000000
  500W64502002L01XE11PAZOPANIB **1 ΩVOTRIENT 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM.PR9084,29166692,3018880,000000
  501W64503002
  L01XE11PAZOPANIB **1 ΩVOTRIENT 400 mgCOMPR. FILM.400 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60171,197333187,2411660,000000“
  6. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.20 „Fibroză pulmonară idiopatică“, după poziţia 4 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 5-8, cu următorul cuprins:
  „5
  W64378001L04AX05PIRFENIDONUM **1ESBRIET 267 mgCOMPR. FILM.267 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIAAMBALAJ CU 252 COMPR. FILM.PR25235,64210339,0013490,000000
  6W64064001L04AX05PIRFENIDONUM **1ESBRIET 267 mgCOMPR. FILM.
  267 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIEAMBALAJ CU 252 COMPR. FILM.PR25235,64210339,0013490,000000
  7W64065001L04AX05PIRFENIDONUM **1ESBRIET 801 mgCOMPR. FILM. 801 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIEAMBALAJ CU 84 COMPR. FILM.PR
  84106,929285117,0072610,000000
  8W64379001L04AX05PIRFENIDONUM **1ESBRIET 801 mgCOMPR. FILM.801 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIAAMBALAJ CU 84 COMPR. FILM.PR84106,929285117,0072610,000000“
  7. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziţia 188 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „188W62602001L01BA01METHOTREXATUMMETHOTREXATE 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.PR1000,3100000,3621000,000000“
  8. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziţia 323 se introduce o nouă poziţie, poziţia 324, cu următorul cuprins:
  „324W65219001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN RATIOPHARMPULB + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FL. X 50 MG PULB. + 1F SOLVENTPR1106,820000130,4100000,000000“
  9. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziţia 118 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 119-122, cu următorul cuprins:
  „119W63590012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2000 UI (20 mg)/0,2 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF105,300000
  6,7010000,000000
  120W63591012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF109,61400012,1560000,000000
  121W63592012B01AB05
  ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF1012,80000015,6260000,000000
  122W63593009B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8000 UI (80 mg)/0,8 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.
  ROMÂNIACUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF616,31000020,6216660,000000“
  10. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas“, după poziţia 214 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 215-218, cu următorul cuprins:
  „215W63590012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2000 UI (20 mg)/0,2 ml
  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF105,3000006,7010000,000000
  216W63591012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF10
  9,61400012,1560000,000000
  217W63592012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF1012,80000015,6260000,000000
  218W63593009
  B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8000 UI (80 mg)/0,8 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF616,31000020,6216660,000000“
  11. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziţia 147 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 148-151, cu următorul cuprins:
  „148
  W63590012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2000 UI (20 mg)/0,2 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF105,3000006,7010000,000000
  149W63591012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF109,61400012,1560000,000000
  150W63592012B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000 UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF
  1012,80000015,6260000,000000
  151W63593009B01AB05ENOXAPARINUMCLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8000 UI (80 mg)/0,8 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF616,31000020,6216660,000000“
  12. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“, după poziţia 98 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 99-102, cu următorul cuprins:
  „99W63590012B01AB05ENOXAPARINUM **CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2000UI (20 mg)/0,2 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF105,3000006,701000
  0,000000
  100W63591012B01AB05ENOXAPARINUM **CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000UI (40 mg)/0,4 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF109,61400012,1560000,000000
  101W63592012B01AB05
  ENOXAPARINUM **CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ6000UI (60 mg)/0,6 mlSANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF1012,80000015,6260000,000000
  102W63593009B01AB05ENOXAPARINUM **CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ8000UI (80 mg)/0,8 ml
  SANOFI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ŞI AC DE INJECŢIEPR/PRF616,31000020,6216660,000000“
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna februarie 2019.

  p. Ministrul sănătăţii,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel
  ----