Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 49 din 30 ianuarie 2019privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1)
  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării construcţiilor prevăzute la alin. (1).
  Articolul 2Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 49.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,care trec din domeniul public al statului şi în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
  Nr. MFPCod de clasificareDenumirea bunuluiAdresaValoare inventar(lei)Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastralePersoana juridică care administrează imobilul
  103641(parţial)8.29.08Imobil 2738 Judeţul Ilfov, comuna Mogoşoaia, Str. Aeroportului nr. 5111.631,90 1. Construcţii:Pavilionul B3-57327-(C1)- Suprafaţă construită = 302 mp- Suprafaţă desfăşurată =302 mp- Valoare contabilă = 1.973,4 leiPavilionul B4-57327-(C2)- Suprafaţă construită = 90 mp- Suprafaţă desfăşurată = 90 mp- Valoare contabilă = 5.351,30 leiPavilionul L4-57327-(C3)- Suprafaţă construită = 59 mp- Suprafaţă desfăşurată = 59 mp- Valoare contabilă = 775,90 leiPavilionul O5 57327-(C6)
  - Suprafaţă construită = 6 mp- Suprafaţă desfăşurată = 6 mp- Valoare contabilă = 381,10 leiPavilionul W27-57327-(C4)- Suprafaţă construită = 70 mp- Suprafaţă desfăşurată = 70 mp- Valoare contabilă = 2.177,90 leiPavilionul W28-57327-(C5)- Suprafaţă construită = 20 mp- Suprafaţă desfăşurată = 20 mp- Valoare contabilă = 972,30 leiTotal suprafaţă construită - 547 mpTotal suprafaţă desfăşurată - 547 mpTotal -11.631,90 leiCF nr. 57327Nr. cad. 57327-C1-57327-C6
  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate ImobiliarăCUI 9051601
  -----