Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 49 din 14 ianuarie 2019pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  Văzând Referatul de aprobare nr. 2.046 din data de 26 noiembrie 2018, întocmit de Agenţia Zonei Montane,în temeiul art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 14 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:Articolul 9^1(1) Produsele care sunt înregistrate cu menţiunea de calitate facultativă «produs montan» se marchează cu un logo naţional.(2) Reprezentarea grafică şi descrierea logoului naţional sunt prezentate în anexa nr. 10.(3) Logoul naţional este proprietatea exclusivă a Agenţiei Zonei Montane, aceasta având drepturile stabilite de lege.(4) Agenţia Zonei Montane asigură gestiunea logoului naţional.(5) Drepturile cu privire la logoul naţional pot fi transmise în condiţiile legii.(6) Folosirea logoului naţional fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta procedură se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.
  (7) Logoul «produs montan» este utilizat exclusiv pe etichetele produselor care îndeplinesc cerinţele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 şi în prezenta procedură.
  2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 12Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură.3. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se aplică şi pentru produsele care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 14 ianuarie 2019.
  Nr. 49.ANEXĂ(Anexa nr. 10 la procedură)*) Anexa este reprodusă în facsimil. Reprezentarea grafică şi descrierea logoului naţionalI. LOGOUL NAȚIONAL ÎN CULORI SAU ALB-NEGRU1. Logoul național în pantone:
  2. Logoul național în CMYK:
  3. Logoul național în alb-negru:
  II. TIPĂRIREAPentru text se va folosi fontul Trajan Pro (bold) cu diacritice.
  III. MĂRIMEA LOGOULUIDimensiunea minimă a logoului va fi de 15 mm în diametru.
  ----