Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 48 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea stemei comunei Mihăileni, judeţul Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Mihăileni, judeţul Sibiu, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemei comunei Mihăileni, judeţul Sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 48.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMAcomunei Mihăileni, judeţul Sibiu
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Mihăileni, judeţul SibiuDescrierea stemeiStema comunei Mihăileni se compune, conform anexei nr. 1, dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În şef, pe fond auriu, se află trei conuri de brad verzi.În partea inferioară, un câmp zidit roşu, în care se află repetat de două ori, pe orizontală, un simbol format dintr-un cerc ce încadrează un trandafir stilizat, văzut de sus, în centrul căruia se află o inimă, totul de argint. În mijlocul inimii este figurată o cruce latină, neagră.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateCâmpul zidit şi simbolul repetat de două ori fac referire la cele două biserici fortificate, evanghelice, din satele Metiş şi Moardăş, atestând istoria seculară a comunei.
  Simbolul stilizat este numit şi trandafirul lui Luther, fiind un simbol unanim asociat bisericii evanghelice, luterane.Conurile de brad reprezintă bogăţia silvică a zonei.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----