Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 47 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea stemei oraşului Sălişte, judeţul Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema oraşului Sălişte, judeţul Sibiu, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemei oraşului Sălişte, judeţul Sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 47.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMAoraşului Sălişte, judeţul Sibiu
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei oraşului Sălişte, judeţul SibiuDescrierea stemeiStema oraşului Sălişte se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, roşu cu şef (cap) albastru, având o coroană de aur cu fleuroane.Câmpul roşu este încărcat de ţeapa de argint cu negru, având la dreapta o mână dreaptă cu palma deschisă, de aur, iar la stânga, coarne de berbec stilizate, din acelaşi metal.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.Semnificaţiile elementelor însumateCoroana cu fleuroane sugerează faptul că Sălişte a făcut parte din Ducatul Amlaşului care, într-o perioadă istorică, a aparţinut domnilor Ţării Româneşti (Mircea cel Bătrân fiind cel mai cunoscut dintre ei).Câmpul roşu din scut trimite la denumirea uzuală a localităţii, Săliştea Sibiului (nu doar Sălişte), în situaţia în care, atât în Evul Mediu, cât şi astăzi, stema Sibiului are un câmp roşu.
  Ţeapa de argint cu negru sugerează faptul că oraşul Sălişte se află într-o zonă de interferenţă geografică şi culturală, în Mărginimea Sibiului.Palma mâinii drepte simbolizează tradiţia manufacturieră a oraşului, iar coarnele de berbec stilizate reprezintă ocupaţia principală a locuitorilor, de ieri şi de azi, oieritul.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
  -----