Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 46 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea stemei comunei Târnava, judeţul Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Târnava, judeţul Sibiu, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemei comunei Târnava, judeţul Sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 46.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMAcomunei Târnava, judeţul Sibiu
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Târnava, judeţul SibiuDescrierea stemei Stema comunei Târnava se compune, conform anexei nr. 1, dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat de o furcă de argint.În partea dreaptă şi în partea stângă a furcii se află câte o ghirlandă cu trei ciorchini de struguri cu vrej şi trei frunze, totul de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Câmpul albastru sugerează elementul de continuitate şi de tranziţie în privinţa locuirii în această zonă, unde acum majoritatea populaţiei este românească.Furca de argint este un element aluziv, care trimite la o piesă de vestimentaţie a preoţilor romano-catolici (epitrahilul) şi care aminteşte de faptul că, la întemeiere, localitatea a fost locuită de coloniştii saşi, de religie romano-catolică.
  Strugurele reprezintă una dintre ocupaţiile importante ale locuitorilor, viticultura, podgoriile de la Jidvei fiind renumite în întreaga ţară.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----