Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 45 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea stemei comunei Borş, judeţul Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Borş, judeţul Bihor, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemei comunei Borş, judeţul Bihor, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 45.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMAcomunei Borş, judeţul Bihor
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Borş, judeţul BihorDescrierea stemeiStema comunei Borş se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scarletat.În partea superioară, în dreapta pe fond roşu, se află o lamă de argint. În partea superioară, în stânga pe fond verde, se află un copac de aur.În partea inferioară, în dreapta pe fond verde, se află patru spice de grâu de aur.În partea inferioară, în stânga pe fond roşu, se află o lamă de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate
  Copacul şi cele două lame reprezintă simboluri din vechile sigilii ale comunei Borş din anul 1815. Cele patru spice de grâu simbolizează activitatea specifică a zonei, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----