Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 44 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea stemei comunei Drăguşeni, judeţul Botoşani
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Drăguşeni, judeţul Botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemei comunei Drăguşeni, judeţul Botoşani, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 44.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMAcomunei Drăguşeni, judeţul Botoşani
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Drăguşeni, judeţul BotoşaniDescrierea stemeiStema comunei Drăguşeni se compune, potrivit anexei nr. 1, dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă. În partea superioară, în câmp albastru azur se află o stea cu şapte raze de aur. În partea dreaptă, pe roşu, se află un vas de lut, cu o toartă de argint.În partea stângă, în câmp de argint, se află două spade încrucişate în săritoare cu vârful în jos, roşii.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate
  Steaua în şapte colţuri semnifică familia Balş.Ulciorul face referire la aşezarea neolitică Cucuteni descoperită în comuna Drăguşeni. Spadele încrucişate fac referire la Bătălia dintre fii lui Alexandru cel Bun, Iliaş I şi Ştefan al II-lea de la Podriga.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----