Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 43 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea modelului steagului comunei Perişani, judeţul Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Perişani, judeţul Vâlcea, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Perişani, judeţul Vâlcea, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 43.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului steagului comunei Perişani, judeţul VâlceaDescrierea steagului Modelul steagului comunei Perişani este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporţia între lăţimea şi lungimea steagului de 2/3, format cu câmpul tăiat, având partea superioară de culoare galbenă, iar cea inferioară de culoare verde, cu stema localităţii trecând peste tăiere.În partea de sus este inscripţionat statutul localităţii „COMUNA“ cu litere de culoare verde, iar în partea de jos denumirea „PERIŞANI“ cu litere de culoare galbenă.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steagului Descrierea stemeiStema comunei Perişani se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat, despicat în partea stângă.În partea dreaptă se află un câmp cu opt fascii, alternând aur-verde.În partea stângă, în cartierul de sus, în câmp roşu, se află o floare de colţ de argint, iar în cartierul de jos, în câmp albastru, se află un cap de cerb de aur.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
  Semnificaţiile elementelor însumateCele opt fascii reprezintă satele care alcătuiesc comuna şi amintesc de Bătălia de la Posada.Cerbul şi floarea de colţ simbolizează bogăţia cinegetică şi silvică a zonei, care fac parte din Parcul Naţional Cozia.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Culoarea verde simbolizează onoare, raţiune, tinereţe, prospeţime, regenerare, libertate.Culoarea galben (sau auriu) reprezintă pământul, este simbolul forţei şi al bogăţiei. Reprezintă şi bogăţia şi holdele aurii de grâu din timpul verii.
  -----