Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 42 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea modelului steagului comunei Socodor, judeţul Arad
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Socodor, judeţul Arad, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Socodor, judeţul Arad, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 42.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului steagului comunei Socodor, judeţul AradDescrierea steagului Potrivit anexei nr. 1, modelul steagului comunei Socodor este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporţia între lăţimea şi lungimea steagului de 2/3, format cu câmp tăiat, având partea superioară de culoare albastră, iar cea inferioară galbenă, cu stema localităţii trecând peste tăiere. În partea de sus este inscripţionat statutul localităţii „COMUNA“ cu litere de culoare galbenă, iar jos denumirea „SOCODOR“ cu litere de culoare albastră.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steagului Descrierea stemei Stema comunei Socodor se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.În partea superioară, în câmp albastru, se află un cerb lopătar de argint.În partea superioară, în câmp roşu, se află o crenguţă cu floare de soc şi 5 frunze, totul de aur.În partea inferioară, în câmp roşu, se află o varză de aur.În partea inferioară, în câmp albastru, se află un caduceu de argint flancat de două spice de grâu de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu turn crenelat.
  Semnificaţiile elementelor însumate Cerbul lopătar reprezintă bogăţia cinegetică a zonei.Floarea de soc dă denumirea localităţii.Varza şi spicele de grâu simbolizează principalele ocupaţii de bază ale locuitorilor, legumicultura şi agricultura.Caduceul semnifică faptul că este o localitate de frontieră, aflându-se la 12 km de graniţa cu Ungaria.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa, dar şi aerul şi simbolizează blândeţea, frumuseţea, nobleţea şi buna-credinţă.Culoarea galbenă (sau aurul) reprezintă pământul, este simbolul forţei şi bogăţiei. Reprezintă şi bogăţia şi holdele aurii de grâu din timpul verii.
  -----