Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 41 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea modelului steagului municipiului Buzău, judeţul Buzău
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului municipiului Buzău, judeţul Buzău, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului municipiului Buzău, judeţul Buzău, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 41.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului steagului municipiului Buzău, judeţul BuzăuDescrierea steagului Modelul steagului municipiului Buzău este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporţia între lăţimea şi lungimea steagului de 2/3, de culoare alb cu două benzi înguste pe orizontală, una în partea superioară şi una în partea inferioară.În centru este imprimată stema municipiului Buzău.În partea dreaptă este inscripţionat statutul localităţii „MUNICIPIUL“, în partea stângă denumirea „BUZĂU“, iar sub banda roşie din partea inferioară este denumirea „ROMANIA“.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steagului Descrierea stemei Stema municipiului Buzău se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit în trei cartiere, traversat de un râu undat de culoare albastră.În câmpul superior, în cartierul din dreapta, pe fond albastru, se află imaginea stilizată a unui palat în argint şi negru, pe o terasă verde.În câmpul superior, în cartierul din stânga, pe fond roşu, se află o spadă şi un topuz, încrucişate, de argint, surmontate de o coroană voievodală de aur.În vârful scutului, în câmp argintiu, se află pasărea Phoenix, neagră, ieşind dintr-un rug roşu.
  Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu şapte turnuri crenelate.
  Semnificaţiile elementelor însumate Palatul reprezintă sediul Primăriei Municipiului Buzău. Armele semnifică vitejia locuitorilor, încă din Evul Mediu, până la sfârşitul celui de al II-lea Război Mondial.Brâul undat reprezintă râul Buzău.Pasărea Phoenix semnifică vitalitatea locuitorilor care, aşezaţi în calea răutăţilor, cu oraşul distrus complet de trei ori în decursul istoriei, au renăscut din propria cenuşă.Coroana murală cu şapte turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu, reşedinţă de judeţ.Culoarea roşie înseamnă putere, acţiune, îndrăzneală, dragoste, voinţă, agresivitate, dorinţa de a servi patria.Culoarea albă transmite puritate, curăţenie şi neutralitate.
  -----