Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 29 din 25 ianuarie 2019privind aprobarea modelului steagului municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 29.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului steagului municipiului Roşiorii de Vede, judeţul TeleormanDescrierea steaguluiModelul steagului municipiului Roşiorii de Vede are forma dreptunghiulară cu proporţia între lăţimea şi lungimea steagului de 2/3, format din trei fâşii dispuse orizontal în următoarea succesiune a culorilor: roşu, alb, roşu.În partea de sus, pe fâşia de culoare roşie, este inscripţionat statutul localităţii „MUNICIPIUL“ cu litere albe.În centru, pe fâşia de culoare albă, este imprimată stema municipiului.În partea de jos, pe fâşia de culoare roşie, este inscripţionată denumirea localităţii „ROŞIORII DE VEDE“ cu litere albe.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiStema municipiului Roşiorii de Vede se compune dintr-un scut despicat, prima parte fiind tăiată printr-un brâu negru, crenelat; în primul cartier, pe câmp roşu, se află trei spice de grâu, dispuse în evantai, şi doi ştiuleţi de porumb, totul de aur; în cartierul secund, pe fond albastru, se află un caduceu de argint.În partea stângă, pe fond de argint, este reprezentat un braţ cu mâneca hainei roşie, ieşind din flancul stâng al scutului şi ţinând steagul Ţării Româneşti (o fâşie galbenă şi una albastră prinse de o hampă de argint, cu vârf auriu).Scutul este timbrat cu o coroană murală cu cinci turnuri crenelate de argint.
  Semnificaţiile elementelor însumateBraţul face aluzie la roşiori, unităţi militare specifice Ţării Româneşti (arme vorbitoare).Banda evocă vechile castre romane existente în antichitate în zonă.Celelalte elemente amintesc activităţile economice specifice aşezării.Coroana murală cu cinci turnuri crenelate de argint semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.Culoarea roşie înseamnă putere, acţiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voinţă, agresivitate, dorinţa de a servi patria.Culoarea albă transmite puritate, curăţenie şi neutralitate.
  -----