Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 38 din 30 ianuarie 2019privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Suceava a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava în domeniul public al judeţului Suceava a bunului imobil - clădire, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean.
  Articolul 2Imobilul transmis potrivit art. 1 va servi la înfiinţarea unui centru de excelenţă pentru instruirea personalului medical implicat în proiectul de implementare a programelor prioritare de sănătate, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr. 30/23.02.2018, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 164/29.10.2018.Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 4Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificările care se impun ale anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU

  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 38.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi administrareaMinisterului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceavaîn domeniul public al judeţului Suceava
  Nr. MFP
  Codul de clasificareDenumirea bunului care face obiectul actului normativDatele de identificare a imobiluluiValoarea de inventar (lei)Persoana juridică de la care se transmite bunul/CUIPersoana juridică la care se transmite bunul/CUI
  Descrierea tehnică, carte funciară, nr. cadastralAdresa
  12345678
  1635248.29.11Clădire „Igiena radiaţiilor“
  Suprafaţa construită: Sc = 180 mp, Suprafaţa desfăşurată: Sd = 180 mp, Regimul de înălţime: C2 = P, C.F. nr. 38019 Suceava, nr. cad. 38019 - C2Ţara: România, Municipiul Suceava, Str. Scurtă nr. 1A, judeţul Suceava200.000Statul român, din administrarea Ministerului Sănătăţii/ CUI 4266456 prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava/CUI 4244920Judeţul Suceava, domeniul public/ CUI 4244512
  ----