Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 1 din 4 februarie 2019privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2019Data intrării în vigoare 04-02-2019

  În temeiul art. 20 şi 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Biroul permanent al Camerei Deputaţilor adoptă prezenta decizie.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, care se aplică începând cu data de 4 februarie 2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  (2) Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spaţiile.(3) Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, vor avea un conţinut lizibil tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ştersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînţeles textul acestora.(4) Tarifele conţin taxa pe valoarea adăugată.(5) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în şedinţa din data de 4 februarie 2019.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  Bucureşti, 4 februarie 2019.
  Nr. 1.ANEXĂTARIFEpentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII1. Monitorul Oficial al României, Partea I
  1.1. Publicare acte122 lei/pagina de manuscris
  2. Monitorul Oficial al României, Partea I în limba maghiară
  2.1. Publicare acte122 lei/pagina de manuscris
  3.
  Monitorul Oficial al României, Partea a II-a
  3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare122 lei/pagina de manuscris
  4. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
  4.1. Pierderi acte persoane juridice21 lei
  4.2. Pierderi acte persoane fizice, schimbări de nume-
  4.3. Acte ale instanţelor judecătoreşti a căror publicare este prevăzută de lege:a) citaţii emise de instanţele judecătoreşti;b) ordonanţa judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei şi a biletului la ordin;c) ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea instanţei judecătoreşti rămasă definitivă, prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părţi din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;d) alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege.122 lei/pagina de manuscris
  4.4. Hotărâri judecătoreşti care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii
  4.5. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul superior şi a posturilor vacante de funcţionari publici, precum şi alte concursuri prevăzute de lege
  4.6. Acte a căror publicare este prevăzută de lege:a) raportul periodic de activitate al autorităţilor/instituţiilor publice;b) raportul Consiliului Superior al Magistraturii şi raportul privind starea justiţiei;c) declaraţii de avere şi interese, potrivit legii;d) bilanţuri de ocupare a forţei de muncă pe judeţe şi la nivel naţional;e) alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.
  5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a
  5.1. Publicarea actelor prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare122 lei/pagina de manuscris
  5.2. Publicarea altor acte prevăzute de lege
  6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a
  6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramură, a convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a altor acte stabilite prin dispoziţii legale
  122 lei/pagina de manuscris
  7. Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a
  7.1. Publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007122 lei/pagina de manuscris
  7.2. Publicarea altor acte prevăzute de lege
  8. Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a
  8.1. Publicarea actelor prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare122 lei/pagina de manuscris
  8.2. Publicarea altor acte prevăzute de lege
  NOTĂ:Tarifele conţin TVA.
  ----