Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RECTIFICARE nr. 35 din 10 ianuarie 2019referitoare la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 35/2019
EMITENT
  • OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2019Data intrării în vigoare 04-02-2019

    În cuprinsul Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 35/2019 pentru aprobarea modelului de Notificare - titlu executoriu şi a Procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2019, se face următoarea rectificare:– în anexa nr. 1, la modelul de „Notificare - titlu executoriu“, după tabel se va citi: „Accesoriile vor fi calculate începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, potrivit Legii nr. 207/2015.“ ----