Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 24 din 25 ianuarie 2019privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2019Data intrării în vigoare 04-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se emite autorizaţia de mediu pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica“ - S.A. - Sucursala „Fabrica de Combustibil Nuclear“ Piteşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2011 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica“ - S.A. - Sucursala „Fabrica de Combustibil Nuclear“ Piteşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 9 noiembrie 2011, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 24.ANEXĂ Deschideți AUTORIZATIE DE MEDIUpentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti