Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 56 din 28 ianuarie 2019pentru aprobarea Procedurii privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări
EMITENT
 • BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2019Data intrării în vigoare 04-02-2019

  În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 120/2007*) prin care au fost aprobate următoarele proceduri de metrologie legală:– PML 3-12 ediţia 4 Atestarea şi supravegherea laboratoarelor de metrologie;– PML 3-16 ediţia 2 Cerinţe pentru atestarea laboratoarelor de metrologie.*) Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 120/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3Atestatele aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi menţin valabilitatea conform prevederilor procedurii menţionate la art. 1.
  Articolul 4Direcţiile regionale de metrologie legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării lui.
  Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,
  Fănel Iacobescu
  Bucureşti, 28 ianuarie 2019.Nr. 56.ANEXĂ Deschideți PROCEDURAprivind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări