Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 35 din 30 ianuarie 2019pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2019Data intrării în vigoare 01-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6^2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe desemnează ca autorităţi publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene instituţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul cercetării şi inovării,
  Nicolae Hurduc
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Mihai Dan Chirică,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, interimar,

  Rovana Plumb
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Ministrul apelor şi pădurilor,
  Ioan Deneş
  p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Valer-Daniel Breaz
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 35.
  ANEXĂLISTAautorităţilor publice responsabile în sectoarele şi subsectoarele de infrastructuri critice naţionale şi europene 1.1. Lista autorităţilor publice responsabile în sectoarele şi subsectoarele de infrastructuri critice naţionale (ICN)
  Nr. crt.Autoritatea publică responsabilăSectorulSubsectorul
  1.Ministerul EconomieiMinisterul EnergieiEnergetic1.1. Energie electrică, inclusiv nuclear-electrică - capacităţi şi instalaţii pentru producere, depozitare/ stocare, reţele de distribuţie şi transport1.2. Petrol şi derivate petroliere - capacităţi şi instalaţii pentru extracţie/producţie, rafinare, tratare, depozitare/ stocare, distribuţie şi transport prin conducte, terminale1.3. Gaze naturale şi derivate din gaze naturale - capacităţi şi instalaţii pentru extracţie/producţie, rafinare, tratare, depozitare/stocare, distribuţie şi transport prin conducte, terminale1.4. Resurse minerale
  2.Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
  Serviciul de Telecomunicaţii SpecialeServiciul de Informaţii ExterneServiciul Român de Informaţii
  Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor2.1. Sistemele, reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice2.2. Sisteme de prelucrare, procesare şi stocare a datelor, inclusiv a serviciilor publice electronice2.3. Infrastructuri de securitate informatică2.4. Sistemele şi reţelele de comunicaţii pentru cifrul de stat2.5. Infrastructuri de emisie radio-tv2.6. Servicii poştale la nivel naţional
  3.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei PubliceMinisterul SănătăţiiMinisterul Apelor şi PădurilorMinisterul MediuluiMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleApă, păduri şi mediu3.1. Furnizarea de apă potabilă şi canalizare3.2. Controlul calitativ şi cantitativ al apei3.3. Protecţia mediului înconjurător
  3.4. Protecţia fondului forestier şi cinegetic
  4.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleAutoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa AlimentelorAlimentaţie şi agricultură4.1. Producţia şi furnizarea de hrană, asigurarea securităţii şi siguranţei alimentelor
  5.Ministerul SănătăţiiMinisterul Apărării NaţionaleSănătate5.1. Asistenţa medicală şi spitalicească5.2. Medicamente, seruri, vaccinuri, produse farmaceutice5.3. Biolaboratoare şi bioagenţi5.4. Servicii de urgenţă medicală şi transport sanitar
  6.Ministerul Apărării NaţionaleMinisterul Afacerilor InterneMinisterul EconomieiMinisterul JustiţieiServiciul Român de Informaţii
  Serviciul de Informaţii ExterneServiciul de Telecomunicaţii Speciale
  Securitate naţională6.1. Apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională6.2. Frontiere, migraţie şi azil6.3. Industria naţională de securitate, capacităţi şi instalaţii de producţie şi depozitare6.4. Situaţii de urgenţă6.5. Justiţie şi penitenciare
  7.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei PubliceAdministraţie7.1. Administraţia publică
  8.Ministerul TransporturilorTransporturi8.1. Transportul rutier8.2. Transportul feroviar8.3. Transportul aerian8.4. Transportul naval
  9.
  Ministerul EconomieiIndustrie9.1. Producţia, procesarea, depozitarea şi utilizarea substanţelor chimice şi materialelor nucleare şi radioactive9.2. Conductele de produse/substanţe chimice periculoase
  10.Ministerul Cercetării şi InovăriiMinisterul Educaţiei NaţionaleAgenţia Spaţială RomânăSpaţiu şi cercetare10.1. Spaţiul cosmic10.2. Cercetare
  11.Ministerul Finanţelor PubliceBanca Naţională a RomânieiFinanciar-bancar11.1. Taxe şi impozite11.2. Asigurări11.3. Bănci11.4. Bursa de valori11.5. Trezorerie şi sisteme de plăţi
  12.Ministerul Culturii şi Identităţii NaţionaleCultură şi patrimoniu cultural naţional12.1. Instituţii publice de cultură12.2. Protejarea patrimoniului cultural naţional
  1.2. Lista autorităţilor publice responsabile în sectoarele şi subsectoarele de infrastructuri critice europene (ICE)
  Nr. crt.Autoritatea publică responsabilăSectorSubsector
  1.Ministerul Economiei Ministerul EnergieiI. EnergeticEnergie electrică1.1. Infrastructuri şi instalaţii pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, inclusiv resursele energetice folosite
  Petrol
  1.2. Producţia de petrol, rafinarea, tratarea, depozitarea şi distribuţia prin conducte
  Gaze1.3. Producţia de gaze, rafinarea, tratarea, depozitarea şi distribuţia prin conducte
  1.4. Terminale GNL
  2.Ministerul TransporturilorII. Transporturi2.1. Transport rutier
  2.2. Transport feroviar
  2.3. Transport aerian
  2.4. Transport pe căi navigabile interioare
  2.5. Transport maritim pe distanţe mici şi porturi
  NOTE:1. Prezenta listă este stabilită în concordanţă cu prevederile Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora şi se completează pe măsura emiterii directivelor Uniunii Europene pentru desemnarea ICE.2. Fiecare autoritate publică responsabilă îşi desemnează ICN exclusiv în subsectorul corespondent, conform art. 9 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  -----