Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 25 din 25 ianuarie 2019privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2019Data intrării în vigoare 01-02-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modificarea datelor tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, imobil aflat în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Casa Judeţeană de Pensii Harghita.
  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Casa Judeţeană de Pensii Harghita în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita.(2) Predarea-preluarea părţii din imobilul transmis potrivit prevederilor alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 3Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU

  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p, Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 25.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Casa Judeţeană de Pensii Harghita
  Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdministratorulAdresaCaracteristicile tehnice actualizate Valoarea
  de inventar actualizată - lei -
  1234567
  1500438.29.08Clădire + terenCasa Judeţeană de Pensii Harghita CUI 13599131Ţara: România; judeţul: Harghita; MRJ Miercurea-Ciuc; str. Kossuth Lajos nr. 44Imobil S + P + 1E + M 2 garaje; S constr. = 1.108 mp; S desf. = 3.423 mp; S teren = 1.607 mp CF nr. 51858 CF nr. 51858-C1-U1 CF nr. 56666 CF nr. 56667 CF. nr. 566686.005.000
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale -Casa Judeţeană de Pensii Harghita în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita
  Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresaCaracteristicile tehniceValoarea părţii bunului care se transmite - lei -Persoana juridicăde la care se transmite imobilul CUIPersoana juridicăla care se transmite imobilul CUI
  12345678
  150043 - parţial8.29.08Clădire + terenŢara: România;
  judeţul: Harghita; MRJ Miercurea-Ciuc; str. Kossuth Lajos nr. 44
  S constr. = 240 mp; S desf. = 739 mp; S utilă = 588 mp; S teren = 347 mp CF nr. 51858 CF nr. 51858-C1-U1CF nr. 56666 CF nr. 56667 CF. nr. 566681.772.968Casa Judeţeană de Pensii Harghita CUI 13599131Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita CUI 24719730
  -----