Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 13 din 28 ianuarie 2019privind formarea iniţială, în anul 2019, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2019Data intrării în vigoare 01-02-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 18 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010,în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010, şi ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul 1Instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2019, un număr de 530 de locuri în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, precum şi un număr de 15 locuri în vederea parcurgerii modulului de management.
  Articolul 2Instituţiile de formare prevăzute la art. 1, repartizarea numărului de locuri, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială/modul de management sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3(1) Grupele de studiu sunt compuse dintr-un număr cuprins între 15 şi 35 de cursanţi, stabilit de conducătorii instituţiilor care asigură formarea iniţială, în limita numărului de locuri repartizat, care dispun şi înmatricularea acestora.(2) Grupele modulului de management pot fi compuse din minimum 5 cursanţi.
  Articolul 4(1) Achitarea cheltuielilor de şcolarizare privind programele de formare iniţială şi modulele de management, precum şi a cheltuielilor de cazare şi servire a hranei se realizează de către structurile poliţiei locale, în baza contractelor de formare profesională încheiate în acest scop.(2) Repetarea programului de formare iniţială sau a modulului de management se face, la solicitarea structurii de poliţie locală, cu suportarea din nou a cheltuielilor prevăzute la alin. (1), detaliate după caz.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 28 ianuarie 2019.
  Nr. 13.ANEXĂI. Instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială şi numărul de locuri repartizat fiecărei instituţii de formare
  Nr. crt.Instituţia de formareMunicipiul/Oraşul/Judeţul/ Datele de contactPerioada cursuluiNr. locuriObservaţii
  1.Institutul de Studii pentru Ordine PublicăBucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4 Tel.: 021.332.48.67 Fax: 021.332.38.55 isop@mai.gov.ro18.02-10.05.201940
  29.04-26.07.201940
  2.09-29.11.201940
  2.Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor InterneOrăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara Tel.: 0254.24.19.90 secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro6.05-2.08.201930
  16.09-13.12.201930
  3.Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu“Slatina, Str. Cazărmii nr. 40, judeţul Olt Tel.: 0249.42.17.93 Fax: 0249.42.26.88 scoalapolslatina@ot.politiaromana.ro16.09-13.12.201975
  4.Centrul Chinologic „dr. Aurel Greblea“ Sibiu*)Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, judeţul Sibiu
  Tel.: 0269.235.181 Fax: 0269.240.090 ccs@centrulchinologic.ro
  2.12.2019-28.02.202050
  5.Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră IaşiIaşi, str. George Coşbuc nr. 3-5, judeţul Iaşi Tel./Fax: 0232/213.444 office@sficppfiasi.ro9.09-6.12.201950
  6.Şcoala de Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră Drobeta-Turnu SeverinDrobeta-Turnu Severin, str. Serpentina Roşiori nr. 35, judeţul Mehedinţi Tel./Fax: 0252/208.078 office@spcpforsova.ro18.02-17.05.201940
  7.
  Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi GheorgheniGheorgheni, Str. Ciobotului nr. 4, judeţul Harghita Tel./Fax: 0266.365.094 office@jandarmeriagheorgheni.ro18.03-14.06.201935
  8.Centrul Multifuncţional de Pregătire SchengenBuzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, judeţul Buzău Tel.: 0238.714.004 0238.720.392 cmps.buzau.dgru@mai.gov.ro6.05-2.08.201925
  9.09-7.12.201925
  Ploieşti, bd. Bucureşti nr. 30, judeţul Prahova Tel.: 0244.574.940 cmps.ploiesti.dgru@mai.gov.ro6.05-2.08.201925
  16.09-13.12.201925
  Total număr locuri530
  *) Nu se asigură servirea mesei.
  II. Instituţia de formare a Ministerului Afacerilor Interne care organizează modulul de management pentru poliţiştii locali, perioadele în care se realizează şi numărul de locuri repartizat
  Nr. crt.Instituţia de formareMunicipiul/Oraşul/Judeţul/ Datele de contactPerioada cursuluiNr. locuriObservaţii
  1.Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor InterneOrăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara Tel.: 0254.24.19.90 secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro23.09-27.09.201915
  III. Cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială/modul de management1. Programul de formare iniţială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite) = 2.000 lei2. Modulul de management organizat la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne = 180 lei3. La solicitare, instituţiile de formare asigură:a) cazare în incinta instituţiei. Tarifele de cazare se stabilesc de către instituţiile de formare, conform prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;b) servirea hranei, zilnic, până la 3 mese principale, în funcţie de posibilităţile fiecărei instituţii. Contravaloarea acestora este de până la 35 lei/zi. Sumele încasate pentru servirea mesei de către instituţiile de formare se utilizează pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor.
  ----