Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6 din 7 ianuarie 2019privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2019Data intrării în vigoare 01-02-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Borcea - sectoarele cadastrale nr. 17, 18, 19, 30, 33, 34, 35, 47, 64, 65, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 78;
  b) unitatea administrativ-teritorială Cuza Vodă - sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 11, 12;c) unitatea administrativ-teritorială Dragalina - sectorul cadastral nr. 70;d) unitatea administrativ-teritorială Lupşanu - sectorul cadastral nr. 33;e) unitatea administrativ-teritorială Mânăstirea - sectorul cadastral nr. 6;f) unitatea administrativ-teritorială Mitreni - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8;g) unitatea administrativ-teritorială Perişoru - sectoarele cadastrale nr. 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36;
  h) unitatea administrativ-teritorială Ulmu - sectoarele cadastrale nr. 3, 5, 6.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-8 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-8 sunt reproduse în facsimil.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 7 ianuarie 2019.Nr. 6.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  Anexa nr. 7
  Anexa nr. 8
  -----