Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 18 din 22 ianuarie 2019pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2019
EMITENT
 • ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 31-01-2019

  În temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (1) şi (8) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012,Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă publicarea Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2019, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, modificările în structura Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, care apar pe parcursul anului, se pot consulta pe pagina web a acesteia.Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,
  Dana Ababei
  Bucureşti, 22 ianuarie 2019.Nr. 18.ANEXĂ
  Deschideți TABLOULAsociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2019