Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 5 din 21 ianuarie 2019privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 20.515/2017 pentru explorarea resurselor de lignit în perimetrul Tăbârţa-Floreşti, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MOTRULENI MINERAL GROUP - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 388/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 31-01-2019

  Având în vedere:– art. 34 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.036 din 17 ianuarie 2019 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării; – 
  art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.Articolul 1Concesiunea minieră de explorare a lignitului în perimetrul Tăbârţa-Floreşti, judeţul Mehedinţi, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 20.515/2017, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 388/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială MOTRULENI MINERAL GROUP - S.R.L., în calitate de concesionar, cu sediul în satul Menţi, oraşul Strehaia, nr. 96, judeţul Mehedinţi, cod unic de înregistrare 36982470, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J25/41/2017, încetează la data publicării prezentei decizii.Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Bucureşti, 21 ianuarie 2019.Nr. 5.-----