Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.775 din 27 decembrie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 35 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 31-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 35 de unităţi administrativ–teritoriale din judeţul Tulcea, după cum urmează:
  a) unitatea administrativ-teritorială Babadag - sectoarele cadastrale nr. 12 şi 24;b) unitatea administrativ-teritorială Beidaud - sectoarele cadastrale nr. 1, 11, 20, 21 şi 32;c) unitatea administrativ-teritorială Beştepe - sectoarele cadastrale nr. 17, 26, 33, 35, 36 şi 37;d) unitatea administrativ-teritorială Carcaliu - sectorul cadastral nr. 0;e) unitatea administrativ-teritorială Casimcea - sectoarele cadastrale nr. 4, 27, 33, 34 şi 35;f) unitatea administrativ-teritorială Cerna - sectoarele cadastrale nr. 20, 24, 26, 30, 52 şi 69;g) unitatea administrativ-teritorială Chilia Veche - sectorul cadastral nr. 6;
  h) unitatea administrativ-teritorială Dăeni - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 7 şi 14;i) unitatea administrativ-teritorială Dorobanţu - sectoarele cadastrale nr. 1, 6, 7 şi 46;j) unitatea administrativ-teritorială Frecăţei - sectoarele cadastrale nr. 12, 13, 14, 15, 27, 29, 30 şi 37;k) unitatea administrativ-teritorială Greci - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 19, 20 şi 22;l) unitatea administrativ-teritorială Grindu - sectoarele cadastrale nr. 3, 6 şi 7;m) unitatea administrativ-teritorială Hamcearca - sectorul cadastral nr. 14;n)
  unitatea administrativ-teritorială Horia - sectoarele cadastrale nr. 13, 52 şi 60;
  o) unitatea administrativ-teritorială I. C. Brătianu - sectoarele cadastrale nr. 8 şi 9;p) unitatea administrativ-teritorială Isaccea - sectoarele cadastrale nr. 52, 81 şi 84;q) unitatea administrativ-teritorială Izvoarele - sectoarele cadastrale nr. 5, 16 şi 32;r) unitatea administrativ-teritorială Jurilovca - sectoarele cadastrale nr. 12 şi 14;s) unitatea administrativ-teritorială Măcin - sectoarele cadastrale nr. 1, 4 şi 20;t) unitatea administrativ-teritorială Mahmudia - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 şi 14;
  u) unitatea administrativ-teritorială Mihai Bravu - sectoarele cadastrale nr. 12, 14, 20, 21, 22, 24 şi 25;v) unitatea administrativ-teritorială Mihail Kogălniceanu - sectoarele cadastrale nr. 17, 21, 23, 29 şi 33;w) unitatea administrativ-teritorială Murighiol - sectoarele cadastrale nr. 12, 13, 15, 16 şi 17;x) unitatea administrativ-teritorială Nalbant - sectoarele cadastrale nr. 29 şi 35;y) unitatea administrativ-teritorială Niculiţel - sectoarele cadastrale nr. 3, 5, 7 şi 18;z) unitatea administrativ-teritorială Nufăru - sectorul cadastral nr. 12;aa) unitatea administrativ-teritorială Ostrov - sectoarele cadastrale nr. 2, 4, 7, 8, 11, 18, 31 şi 34;bb) unitatea administrativ-teritorială Peceneaga - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 6 şi 26;cc) unitatea administrativ-teritorială Sarichioi - sectoarele cadastrale nr. 2, 4 şi 21;dd) unitatea administrativ-teritorială Slava Cercheză - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 13, 20 şi 33;
  ee) unitatea administrativ-teritorială Sulina - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 24, 29, 33, 34, 41 şi 43;ff) unitatea administrativ-teritorială Topolog - sectoarele cadastrale nr. 4, 23, 33 şi 35;gg) unitatea administrativ-teritorială Turcoaia - sectoarele cadastrale nr. 9 şi 22;hh) unitatea administrativ-teritorială Valea Nucarilor - sectorul cadastral nr. 23;ii) unitatea administrativ-teritorială Valea Teilor - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 11 şi 12.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-35 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1-35*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-35 sunt reproduse în facsimil.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 1.775.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  Anexa nr. 7
  Anexa nr. 8
  Anexa nr. 9
  Anexa nr. 10
  Anexa nr. 11
  Anexa nr. 12
  Anexa nr. 13
  Anexa nr. 14
  Anexa nr. 15
  Anexa nr. 16
  Anexa nr. 17
  Anexa nr. 18
  Anexa nr. 19
  Anexa nr. 20
  Anexa nr. 21
  Anexa nr. 22
  Anexa nr. 23
  Anexa nr. 24
  Anexa nr. 25
  Anexa nr. 26
  Anexa nr. 27
  Anexa nr. 28
  Anexa nr. 29
  Anexa nr. 30
  Anexa nr. 31
  Anexa nr. 32
  Anexa nr. 33
  Anexa nr. 34
  Anexa nr. 35
  -----