Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2019privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 03-02-2019

  În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul 1(1) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale asigură din sumele aprobate anual la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 55 „Alte transferuri“, finanţarea cheltuielilor aferente proiectului cultural Orchestra Uniunii Europene, prin intermediul ARTEXIM, instituţie publică aflată în subordinea acestui minister.
  (2) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale asigură din sumele aprobate anual la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 55 „Alte transferuri“, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor culturale cu impact la nivel naţional şi european, altele decât cele prevăzute la alin. (1), stabilite anual prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale, prin intermediul ARTEXIM.(3) Pentru pregătirea şi desfăşurarea proiectelor culturale prevăzute la alin. (1) şi (2) se pot efectua categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 2Modul de organizare, atribuţiile instituţiilor implicate şi desemnarea echipelor necesare derulării în bune condiţii a proiectelor culturale prevăzute la art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Valer-Daniel Breaz

  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 1.----