Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RECTIFICARE nr. 34 din 9 ianuarie 2019referitoare la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 34/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru legitimația de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, chitanțier, invitație, sigiliu metalic pentru ceară și sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată
EMITENT
  • OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
  • Publicat în  Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 31-01-2019

    La anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 34/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier, invitaţie, sigiliu metalic pentru ceară şi sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2019, se face următoarea rectificare:– cu referire la anexa nr. 5 - versoul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013, la alineatul 6, în loc de: „… poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore …“ se va citi: „… poate achita în termen de 15 zile …“.-----