Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE DE CALCUL din 25 ianuarie 2019de către contribuabili persoane fizice al venitului anual şi, după caz, al venitului anual rezultat în urma reducerii normei de venit potrivit prevederilor art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 31-01-2019


  Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 30 din 25 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2019.
  Fermierul, contribuabil persoană fizică, care nu valorifică producţia prin/către cooperativa agricolă calculează:a) suprafaţa/capetele de animale/familiile de albine impozabile prin scăderea din numărul de ha/capete/familii de albine deţinute a valorilor corespunzătoare suprafeţelor de teren/capetelor de animale/familiilor de albine pentru care nu se datorează impozit, conform tabelului prevăzut la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) şi în conformitate cu dispoziţiile art. 107 alin. (3) din acelaşi act normativ;
  b) venitul anual, prin înmulţirea numărului de ha, capete, familii de albine, impozabile obţinute prin calculul prevăzut la lit. a) cu norma de venit corespunzătoare, din coloana (2) a tabelului din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea Metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004.
  Fermierul, contribuabil persoană fizică, membru al unei cooperative agricole care livrează produse prin/către cooperativă calculează:1. suprafaţa/capetele de animale/familiile de albine impozabile prin scăderea din numărul de ha/capete/familii de albine deţinute a valorilor corespunzătoare suprafeţelor de teren/capetelor de animale/familiilor de albine pentru care nu se datorează impozit, conform tabelului prevăzut la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal şi în conformitate cu dispoziţiile art. 107 alin. (3) din acelaşi act normativ; 2. valoarea producţiei livrate prin/către cooperativă - valoare scutită de impozit - prin înmulţirea cantităţilor livrate (kg produse agricole, litri lapte, număr capete de animale, familii de albine, după caz) cu norma de venit unitară din coloana (3) a tabelului din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2019, corespunzătoare fiecărei categorii de producţii vegetale şi animale. În cazul livrării de 2 sau mai multe produse animale obţinute de la aceeaşi specie de animale (de exemplu, carne, lapte) valorile se însumează; 3. norma de venit redusă, prin:a) împărţirea valorii producţiei livrate prin/către cooperativă obţinută prin calculul prevăzut la pct. 2 la suprafaţa/capetele de animale/familiile de albine impozabile obţinută prin calculul prevăzut la pct. 1; b) scăderea sumei determinate potrivit lit. a) din norma de venit corespunzătoare, din coloana (2) a tabelului din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2019;4.
  venitul anual prin înmulţirea normei de venit reduse obţinute prin calculul prevăzut la pct. 3 cu suprafaţa/capetele de animale/familiile de albine impozabile obţinută prin calculul prevăzut la pct. 1.
  Observaţie: coloanele (2) şi (3) la care se face referire în exemplele de calcul sunt cele ale tabelului din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2019, care cuprind norma de venit lei/ha/cap animal/familie albine şi, respectiv, norma de venit unitară pentru fiecare judeţ.Exemple numerice de calcul pentru fermieri membri ai unei cooperative agricole care livrează produse prin/către cooperativăI. Persoana fizică cultivă cereale pe o suprafaţă de 5 haValori din tabelul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2019:– col. (2) - norma de venit 252 lei/ha– col. (3) - norma de venit unitară 0,0654 lei/kgSuprafeţe neimpozabile potrivit art. 105 alin. (2) din Codul fiscal:– 2 ha neimpozabile.Livrează prin/către cooperativă: 10.000 kg cereale.1. Suprafaţa impozabilă:5 ha (deţinute) – 2 ha (neimpozabile) = 3 ha pentru care se datorează impozit
  2. Valoarea producţiei de cereale livrate prin/către cooperativă: 10.000 kg x 0,0654 lei/kg = 654 lei3. Norma de venit redusă:a) 654 lei: 3 ha = 218 lei şi b) 252 lei – 218 lei = 34 lei4. Venitul anual:34 lei * 3 ha = 102 lei
  II. Persoana fizică creşte 10 capete vaci (calcul valabil şi pentru bivoliţe):Valori din tabelul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2019:– col. (2) - norma de venit 200 lei/cap
  - col. (3) - norma de venit unitară:- lapte - 0,04651 lei/litru;
  - viţel - 22,4 lei/cap;
  - animal reformă - 74,0 lei/cap.
  Număr capete neimpozabile potrivit art. 105 alin. (2) din Codul fiscal:– 2 capete neimpozabile.
  Livrează prin/către cooperativă:- 10.000 litri lapte;
  - 3 capete viţei;
  - 1 cap reformă.
  1. Număr capete impozabile:10 capete vaci (deţinute) – 2 capete vaci (neimpozabile) = 8 capete vaci pentru care datorează impozit2. Valoarea producţiei de lapte şi animale livrate prin/către cooperativă:
  10.000 litri lapte x 0,0465 lei/litru = 465 lei
  3 capete viţei x 22,4 lei/cap = 67,2 lei
  1 cap vacă reformă x 74 lei/cap = 74 lei

  Total 606,2 lei - valoare scutită de impozit
  3. Norma de venit redusă:a) 606,2 lei : 8 capete = 75,77 lei/cap de animal (partea din norma de venit care este scutită) şi b) 200 lei – 75,77 lei = 124,23 lei (norma redusă)4. Venitul anual:124,23 lei * 8 capete = 993,84 lei
  III. Persoana fizică creşte 100 capete oi:Valori din tabelul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2019:– col. (2) - norma de venit 20 lei/cap
  - col. (3) - norma de venit unitară:- lapte - 0,15 lei/litru;
  - lână - 0,15 lei/kg;
  - miel - 6,46 lei/cap;
  - animal reformă - 23,1 lei/cap
  Număr capete neimpozabile potrivit art. 105 alin. (2) din Codul fiscal:– 50 capete neimpozabile Livrează prin/către cooperativă: - 0 litri lapte;
  - 100 kg lână;
  - 20 capete miei;
  - 0 capete reformă.
  1. Număr capete animale impozabile: 100 capete oi (deţinute) – 50 capete oi (neimpozabile) = 50 capete oi pentru care se datorează impozit2. Valoarea producţiei de lapte, lână şi animale livrate prin/către cooperativă:0 litri lapte x 0,15 lei/litru = 0 lei100 kg lână x 0,15 lei/kg = 15 lei20 capete miei x 6,46 lei/cap = 129,2 lei0 capete oi reformă x 23,1 lei/cap = 0 lei
  Total 144,2 lei - valoare scutită de impozit
  3. Norma de venit redusă:a) 144,2 lei : 50 de capete = 2,88 lei/cap de animal şi b) 20 lei – 2,88 lei = 17,12 lei4. Venitul anual:17,12 lei/cap * 50 de capete = 856 lei
  IV. Persoana fizică creşte 100 capete capre:Valori din tabelul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2019:– 
  col. (2) - norma de venit 20 lei/cap

  - col. (3) - norma de venit unitară:- lapte - 0,12 lei/litru;
  - ied - 5,18 lei/cap;
  - animal reformă - 18,5 lei/cap.
  Număr capete neimpozabile potrivit art. 105 alin. (2) din Codul fiscal:– 25 capete neimpozabile
  Livrează prin/către cooperativă:- 500 litri lapte;
  - 50 capete iezi;
  - 0 capete reformă.
  1. Număr capete animale impozabile: 100 capete capre (deţinute) – 25 capete capre (neimpozabile) = 75 capete capre pentru care se datorează impozit2. Valoarea producţiei de lapte şi animale livrate prin/către cooperativă:500 litri lapte x 0,12 lei/litru = 60 lei50 capete iezi x 5,18 lei/cap = 259 lei0 capete capre reformă x 18,5 lei/cap = 0 lei
  Total 319 lei - valoare scutită de impozit
  3. Norma de venit redusă:a) 319 lei : 75 capete de animale = 4,25 lei/cap de animal şi
  b) 20 lei – 4,25 lei = 15,75 lei
  4. Venitul anual:15,75 lei * 75 capete de animale = 1.181,25 lei
  V. Persoana fizică creşte 180 capete păsări de curte:Valori din tabelul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2019:– col. (2) - norma de venit 2 lei/cap
  - col. (3) - norma de venit unitară:- ouă - 0,015 lei/ou;
  - carne pui broiler - 0,395 lei/cap;
  - carne găini ouătoare reformă - 0,200 lei/cap
  Număr capete neimpozabile potrivit art. 105 alin. (2) din Codul fiscal:– 100 capete neimpozabile
  Livrează prin/către cooperativă:- 3.000 ouă;
  - 70 pui broiler;
  - 0 găini ouătoare reformă.
  1. Număr capete păsări impozabile: 180 capete păsări de curte (deţinute) - 100 capete păsări de curte (neimpozabile) = 80 capete păsări de curte pentru care se datorează impozit
  2. Valoarea producţiei de ouă şi păsări livrate prin/către cooperativă:3.000 ouă x 0,015 lei/ou = 45 lei70 capete pui broiler x 0,395 lei/cap = 27,65 lei0 capete găini ouătoare reformă x 0,200 lei/cap = 0 leiTotal 72,65 lei - valoare scutită de impozit 3. Normă de venit redusăa) 72,65 lei : 80 capete = 0,91 lei/cap şi b) 2 lei/cap – 0,91 lei/cap = 1,09 lei/cap4. Venitul anual:1,09 lei/cap * 80 capete = 87,2 lei
  VI. Persoana fizică creşte 50 capete porci pentru îngrăşat:Valori din tabelul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2019:– col. (2) - norma de venit 30 lei/cap– col. (3) - norma de venit unitară: - 0,27 lei/kg carne în viuNumăr capete neimpozabile potrivit art. 105 alin. (2) din Codul fiscal:– 6 capete neimpozabile Livrează prin/către cooperativă: 1.100 kg carne în viu.1. Număr capete impozabile:50 capete (deţinute) – 6 capete (neimpozabile) = 44 capete pentru care se datorează impozit2. Valoarea producţiei de carne în viu livrate prin/către cooperativă: 1.100 kg x 0,27 lei/kg = 297 lei, valoare scutită de impozit3. Normă de venit redusă: a) 297 lei : 44 capete de animale = 6,75 lei/cap de animal şib) 30 lei/cap – 6,75 lei/cap = 23,25 lei /cap4. Venitul anual:23,25 lei/cap * 44 capete de animale = 1.023 lei
  VII. Persoana fizică deţine o stupină de 100 familii de albine:Valori din tabelul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2019:– col. (2) - norma de venit 20 lei/familia de albine– col. (3) - norma de venit unitară 0,8 lei/kg miere de albineNumăr de familii de albine neimpozabile potrivit art. 105 alin. (2) din Codul fiscal: – 75 familii neimpozabileLivrează prin/către cooperativă: 500 kg miere.1. Număr familii de albine:100 familii de albine (deţinute) – 75 familii de albine (neimpozabile) = 25 familii de albine pentru care se datorează impozit2. Valoarea producţiei de miere livrate prin/către cooperativă: 500 kg x 0,8 lei/kg = 400 lei, valoare scutită de impozit
  3. Normă de venit redusă:a) 400 lei : 25 familii de albine = 16 lei/familie de albine şi b) 20 lei/familie de albine – 16 lei/familie de albine = 4 lei/familie de albine4. Venitul anual:4 lei/familie de albine * 25 familii de albine = 100 lei
  ----