Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 25 ianuarie 2019pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor, precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 31-01-2019


  Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 30 din 25 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2019.
  Articolul 1(1) Pentru speciile şi categoriile de animale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, normele de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor şi normele de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de valoarea producţiei animale şi de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic, pentru obţinerea producţiei.(2) Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic şi valoarea producţiei animale anuale se determină diferenţiat, în funcţie de specia de animale, în baza preţurilor medii stabilite pentru anul fiscal pentru care se calculează norma de venit.Articolul 2(1) Pentru vaci şi bivoliţe, cheltuielile cu costul furajelor în perioada de stabulaţie se stabilesc astfel:a) se stabileşte necesarul de consum care va acoperi necesarul de întreţinere şi necesarul de producţie pe zi în perioada de stabulaţie al efectivului de vaci şi/sau bivoliţe, exprimat în unităţi nutritive, denumite în continuare UN, conform compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora în perioada de stabulaţie care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii;b) numărul de UN calculate se înmulţeşte cu numărul de zile de stabulaţie, cuprins între 180 şi 210 zile, în funcţie de zonă, iar rezultatul se înmulţeşte cu 1,5. Înmulţirea cu 1,5 se face pentru a adăuga la consumul de furaje al vacilor/bivoliţelor consumul de furaje al tineretului aferent - estimat la 50% din cel al animalelor adulte;c) numărul de UN stabilit conform lit. b) se înmulţeşte cu preţul pe UN stabilit în funcţie de structura raţiei şi preţul furajelor din care este alcătuită raţia. Structura standard a raţiei furajere luată în calcul pentru vaci/bivoliţe cu producţii de până la 3.500 l lapte este formată din 25-35% fibroase şi grosiere, 30-40% suculente şi 25-35% concentrate, în echivalent UN. Cantităţile de furaje pentru asigurarea necesarului de UN se stabilesc conform compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora în perioada de stabulaţie care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii;
  d) preţul pe kg al furajelor din care este alcătuită raţia se stabileşte conform preţului mediu anual pe piaţa locală.
  (2) Pentru vaci şi bivoliţe, cheltuielile în perioada de păşunat reprezintă până la 25% din costul furajelor în perioada de stabulaţie.(3) Pentru vaci şi bivoliţe, alte cheltuieli includ costurile pentru energie, carburanţi, echipamente şi altele asemenea, care reprezintă până la 15% din costul furajelor.
  Articolul 3Pentru vaci şi bivoliţe, veniturile se stabilesc pe baza:a) producţiei medii de lapte la nivel judeţean pe ultimii 3 ani, care se înmulţeşte cu preţul mediu de valorificare a producţiei estimat pentru anul în curs;
  b) valorii la înţărcare a viţeilor; greutatea la înţărcare, estimată la 80 kg, se înmulţeşte cu preţul mediu pe kg estimat pentru anul în curs;c) valorii animalelor reformate; se estimează un procent de reformă de 20% şi o greutate vie a animalelor reformate de 400 kg. Valoarea animalelor reformate se stabileşte prin înmulţirea greutăţii vii cu preţul mediu pe kg estimat pentru anul în curs.
  Articolul 4Norma de venit utilizată la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea vacilor şi bivoliţelor se obţine prin diferenţa dintre venituri şi cheltuieli şi se aplică tuturor crescătorilor de vaci/bivoliţe din judeţ.Articolul 5Pentru vaci şi bivoliţe, normele de venit unitare necesare calculului reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează astfel:a) se preiau elementele care contribuie la stabilirea normei de venit, prevăzute la art. 3, respectiv producţia de lapte, exprimată în litri pe cap de vacă, producţia de carne de la viţei, exprimată în capete viţei pe vacă şi producţia de carne de la vaci reforme, exprimată în capete pe vacă;
  b) se calculează ponderea fiecărei producţii în venitul pe cap de vacă prin împărţirea valorii fiecărei producţii la valoarea totală a producţiilor;c) se calculează norma de venit unitară pentru fiecare producţie prin împărţirea normei de venit la producţia pe cap de vacă şi înmulţirea cu ponderea în norma de venit a producţiei de lapte, respectiv producţia de carne de la viţei şi producţia de carne de la vaci reforme. Exemplu de calcul:
  UMProducţii pe vacăPreţ unitar (lei)Valoarea producţiei (lei)Pondere în norma de venit
  laptelitri3.50013.5000,814
  carne viţeicapete 1 x 80 kg = 8064800,112
  carne reformecapete0,2 x 400 kg = 8043200,074
  Total4.3001
  Norma de venit - 200 leiProducţia de lapte: 200 : 3.500 l lapte x 0,814 = 0,047 lei/litru lapteProducţia de carne viţei: 200 : 1 viţel/vacă x 0,112 = 22,4 lei/viţelProducţia de carne vaci reformă: 200 : 0,2 reforme/vacă x 0,074 = 74 lei/vacă reformă
  Articolul 6(1) Pentru oi şi capre, cheltuielile cu costul furajelor în perioada de stabulaţie se stabilesc astfel:a) se stabileşte necesarul de consum care va acoperi necesarul de întreţinere şi necesarul de producţie pe zi în perioada de stabulaţie al efectivului de oi şi/sau capre, exprimat în UN, conform compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora în perioada de stabulaţie care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii;b) numărul de UN calculate se înmulţeşte cu numărul de zile de stabulaţie, cuprins între 150 şi 180 zile, în funcţie de zonă, iar rezultatul se înmulţeşte cu 1,2. Înmulţirea cu 1,2 se face pentru a adăuga la consumul de furaje al oilor/caprelor consumul de furaje al berbecilor/ţapilor şi tineretului aferent - estimat la 20% din cel al animalelor adulte;c) numărul de UN stabilit conform lit. b) se înmulţeşte cu preţul pe UN stabilit în funcţie de structura raţiei şi preţul furajelor din care este alcătuită raţia. Structura standard a raţiei furajere luată în calcul pentru oi/capre este formată din cca. 40-50% fibroase şi grosiere, 15-25% suculente şi 25-35% concentrate, în echivalent UN. Cantităţile de furaje pentru asigurarea necesarului de UN se stabilesc conform compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora în perioada de stabulaţie care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii;d) preţul pe kg al furajelor din care este alcătuită raţia se stabileşte conform preţului mediu anual pe piaţa locală.(2)
  Pentru oi şi capre, cheltuielile în perioada de păşunat, respectiv până la 10% din costul furajelor în perioada de stabulaţie.
  Articolul 7Pentru oi şi capre, veniturile se stabilesc pe baza:a) producţiei medii de lapte şi lână la nivel judeţean pe ultimii 3 ani, care se înmulţeşte cu preţul mediu de valorificare a producţiei estimat pentru anul în curs;b) valorii la înţărcare a mieilor şi iezilor; greutatea la înţărcare, estimată la 12 kg, se înmulţeşte cu preţul mediu pe kg estimat pentru anul în curs;c) valorii animalelor reformate; se estimează un procent de reformă de 20% şi o greutate vie a animalelor reformate de 60 kg. Valoarea animalelor reformate se stabileşte prin înmulţirea greutăţii vii cu preţul mediu pe kg, estimat pentru anul în curs.
  Articolul 8Norma de venit utilizată la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea oilor şi caprelor se obţine prin diferenţa dintre venituri şi cheltuieli şi se aplică tuturor crescătorilor de oi/capre din judeţ.Articolul 9Pentru oi, normele de venit unitare necesare calculului reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează astfel:a) se preiau din norma de venit elementele care contribuie la realizarea veniturilor pe cap de oaie, prevăzute la art. 7, respectiv producţia de lapte, exprimată în litri pe cap de oaie, producţia de lână, exprimată în kg pe cap de oaie, producţia de carne de la miei, exprimată în capete miei pe cap de oaie, producţia de carne de la oi reforme, exprimată în capete pe oaie;b) se calculează ponderea fiecărei producţii în venitul pe cap de oaie prin împărţirea valorii fiecărei producţii la valoarea totală a producţiilor;c) se calculează norma de venit unitară, prin împărţirea normei de venit la producţia pe cap de oaie şi înmulţirea cu ponderea în norma de venit a producţiei de lapte, respectiv producţia de lână, producţia de carne de la miei şi producţia de carne de la oi reformă. Exemplu de calcul:
  UMProducţii pe oaiePreţ unitarValoare producţiePondere în norma v
  laptelitri5521100,423
  lânăkg3260,023
  carne mieicapete x 121 x 12 = 127840,323
  carne reformecapete x 600,2 x 60 = 125600,231
  Total2601
  Norma de venit - 20 leiProducţia de lapte: 20 : 55 l lapte x 0,423 = 0,15 lei/litru lapteProducţia de lână: 20: 3 kg pe cap x 0,023 = 0,15 lei/kg lânăProducţia de carne miei: 20 : 1 miel/oaie x 0,323 = 6,46 lei/mielProducţia de carne oaie reformă: 20 : 0,2 reforme/oaie x 0,231 = 23,1 lei/oaie reformă
  Articolul 10Pentru capre, normele de venit unitare necesare calculului reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează astfel:a) se preiau din norma de venit elementele care contribuie la realizarea veniturilor pe cap de capră, prevăzute la art. 7, respectiv producţia de lapte, exprimată în litri pe cap de capră, producţia de carne de la iezi, exprimată în capete iezi pe capră, producţia de carne de la capre reforme, exprimată în capete pe capră;b) se calculează ponderea fiecărei producţii în venitul pe cap de capră prin împărţirea valorii fiecărei producţii la valoarea totală a producţiilor;c) se calculează norma de venit unitară, prin împărţirea normei de venit la producţia pe cap de capră şi înmulţirea cu ponderea în norma de venit a producţiei de lapte, respectiv producţia de carne de la iezi şi producţia de carne de la capre reformă. Exemplu de calcul:
  UMProducţii pe caprăPreţ unitar (lei)Valoarea producţiei (lei)Pondere în norma de venit
  laptelitri90
  21800,556
  carne iezicapete1 x 12 kg = 127840,259
  carne reformecapete 0,2 x 60 kg = 125600,185
  Total3241
  Norma de venit - 20 lei
  Producţia de lapte: 20 : 90 l lapte x 0,556 = 0,12 lei/litru lapteProducţia de carne iezi: 20 : 1 ied/capră x 0,259 = 5,18 lei/iedProducţia de carne capre reformă: 20 : 0,2 reforme/capre x 0,185 = 18,5 lei/capră reformă
  Articolul 11(1) Pentru păsările de curte, norma de venit se calculează pentru deţinătorii de păsări de curte cu efective mai mari de 100 de capete. Considerăm o pondere de 60% din efectiv pentru producţia de ouă şi 40% din efectiv pentru producţia de carne.(2) Pentru păsările de curte, cheltuielile şi modul de calcul al acestora sunt următoarele:a) cheltuieli cu achiziţionarea materialului genetic, pui hibrizi pentru carne de o zi, respectiv puicuţe ouătoare la vârsta de 16 săptămâni, pentru populare. Preţul materialului genetic achiziţionat este cel practicat de către societăţile avicole producătoare deţinătoare de material pentru reproducţie, respectiv părinţi rase grele şi părinţi pentru hibrizi ouă;b)
  cheltuieli cu furajele combinate achiziţionate de la o fabrică de nutreţuri combinate autorizată, conform reţetelor start de creştere pentru puii de carne de 0-4 săptămâni, cu 23% proteină brută digestibilă, denumită în continuare PBD, şi care reprezintă 35% din cantitatea de furaj consumată în perioadă, reţetă de continuare şi finisare pentru pui de carne 4-7 săptămâni, cu 20% PBD, care reprezintă 65% din cantitatea de furaj consumată în perioadă, respectiv reţetelor pentru găini ouă consum;
  c) alte cheltuieli, respectiv energie, carburanţi echipamente şi altele asemenea, ce reprezintă maximum 10% din costul furajelor.
  Articolul 12Pentru păsările de curte, veniturile se stabilesc pe baza:a) valorii producţiei de carne realizate la vârsta de 49 de zile, greutatea medie de livrare fiind de 2 kg;b) valorii producţiei de ouă realizate pe an, precum şi a valorii găinilor ouătoare reformate după un ciclu de producţie.
  Articolul 13Norma de venit utilizată la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea păsărilor se obţine prin diferenţa dintre venituri şi cheltuieli şi se aplică tuturor crescătorilor de păsări de curte din judeţ.Articolul 14Pentru păsări de curte, normele de venit unitare necesare calculului reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează astfel:a) se preiau din norma de venit elementele care contribuie la realizarea veniturilor la 100 capete păsări, prevăzute la art. 12, respectiv producţia de ouă, exprimată în bucăţi ouă la 100 capete păsări, producţia de carne de la pui broiler, exprimată în capete pui broiler la 100 capete păsări, producţia de carne de la găini ouătoare reforme, exprimată în capete găini ouătoare reformă la 100 capete păsări;b) se calculează ponderea fiecărei producţii în venit prin împărţirea valorii fiecărei producţii la valoarea totală a producţiilor;c) se calculează norma de venit unitară prin împărţirea normei de venit aferente la 100 capete păsări la producţia obţinută de la 100 capete păsări (60% pentru ouă şi 40% pentru carne) şi înmulţirea cu ponderea în norma de venit a producţiei de ouă, respectiv producţiei de carne de la pui broiler şi producţiei de carne de la găini ouătoare reformă. Exemplu de calcul:
  UMProducţii la 100 cap. păsări
  Preţ unitar (lei)Valoarea producţiei (lei)Pondere în norma de venit
  ouăbuc.60 x 200 = 12.0000,33.6000,891
  Carne pui broilerkg40 x 2 = 8043200,079
  Carne găini ouătoare reformăkg30 x 2 = 6021200,030
  Total4.0401
  Norma de venit la 100 capete păsări - 200 lei (2 lei/cap)Producţia de ouă: 200 : 12.000 ouă x 0,891 = 0,015 lei/ouProducţia de carne broiler: 200 : 40 pui broiler x 0,079 = 0,198 lei/kg carne broilerProducţia de carne găini ouătoare reformă: 200 : 30 găini ouătoare reformă x 0,030 = 0,200 lei/kg carne găini ouătoare reformă
  Articolul 15Pentru porci la îngrăşat, cheltuielile şi modul de calcul al acestora sunt următoarele:a) cheltuieli cu achiziţionarea purceilor înţărcaţi, la greutatea de 15-20 kg, la un preţ de achiziţie pe kg practicat de unităţile producătoare;
  b) cheltuieli cu furajele combinate achiziţionate de la o fabrică de nutreţuri combinate autorizată la preţul pe kg practicat de către aceasta care variază în funcţie de reţetă. Se vor folosi două reţete, şi anume: reţetă de creştere 15-30 kg cu 18% PBD, cu un consum specific de 2,6 kg/kg spor; reţetă de finisare 30-110 kg, cu un consum specific mediu de 3,0 kg/kg spor, 14% PBD. Reţeta de creştere reprezintă 14% din total consum furaje, reţeta de finisare reprezintă 86% din consum;c) alte cheltuieli, respectiv energie, carburanţi, echipamente şi altele asemenea, ce reprezintă maximum 10% din costul furajelor.
  Articolul 16Pentru porcii la îngrăşat, veniturile se stabilesc pe baza valorii producţiei de carne realizate, greutatea medie de livrare fiind de 110 kg, în funcţie de preţul estimat pentru anul în curs.Articolul 17Norma de venit utilizată la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea porcilor se obţine prin diferenţa dintre venituri şi cheltuieli şi se aplică tuturor crescătorilor de porci la îngrăşat din judeţ.
  Articolul 18Pentru porcii la îngrăşat, normele de venit unitare necesare calculului reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează prin împărţirea normei de venit la producţia de carne pe cap.Exemplu de calcul:Norma de venit - 30 leiProducţia de carne - 30 : 110 kg = 0,27 lei/kgArticolul 19(1) Pentru familiile de albine, norma de venit se stabileşte în funcţie de valoarea producţiei de miere şi a altor produse apicole şi de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic.(2) Valoarea producţiei de miere reprezintă rezultatul exprimat în lei/familia de albine, obţinută din înmulţirea producţiei medii exprimate în kg miere obţinută pentru fiecare familie de albine, pe cei 3 ani precedenţi anului fiscal de realizare a venitului, cu preţul mediu exprimat în lei/kg, pe cei 3 ani precedenţi anului fiscal de realizare a venitului.
  (3) Valoarea altor produse apicole reprezintă maximum 8% din valoarea producţiei de miere.(4) Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic cuprind, după caz, următoarele:a) cheltuieli pe familia de albine, exprimate în lei/familia de albine, efectuate pentru achiziţionarea de medicamente, zahăr, suplimente nutritive şi biostimulatori, faguri, motorină pentru deplasarea în pastoral, cutii de stupi sau componente ale acestora;b) alte cheltuieli, respectiv taxă drumuri, taxă treceri bac, impozit mijloc de transport stupi şi altele asemenea, care reprezintă maximum 20% din cheltuielile prevăzute la lit. a).
  Articolul 20Norma de venit exprimată în lei/familia de albine se obţine prin diferenţa dintre valoarea producţiei de miere şi a altor produse apicole şi cheltuielile efectuate şi se aplică tuturor crescătorilor de albine din judeţ.
  Articolul 21Pentru familiile de albine, normele de venit unitare necesare calculului reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează prin împărţirea normei de venit la producţia de miere pe familia de albine.Exemplu de calcul: Norma de venit - 20 leiProducţia de miere - 20 : 25 kg miere pe familie = 0,8 lei/kg-----