Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 25 ianuarie 2019pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole, precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 31-01-2019


  Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 30 din 25 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2019.
  Articolul 1(1) Pentru categoriile de produse vegetale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, normele de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole şi normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de valoarea producţiei vegetale şi de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol pentru obţinerea producţiei.(2) Valoarea producţiei vegetale reprezintă rezultatul exprimat în lei/hectar, obţinut din înmulţirea producţiei exprimate în kg/hectar pentru fiecare cultură/plantaţie, ca medie pe cei 3 ani precedenţi anului fiscal de realizare a venitului, cu preţul exprimat în lei/kg, ca medie pe cei 3 ani precedenţi anului fiscal de realizare a venitului.(3) Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol se exprimă în lei/hectar şi se stabilesc, după caz, din lista cuprinzând cheltuielile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, pe baza preţurilor medii din anul fiscal de realizare a venitului.(4) Normele de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole reprezintă rezultatul exprimat în lei/hectar, obţinut prin diferenţa dintre valoarea producţiei vegetale şi cheltuielile efectuate, pentru fiecare cultură/plantaţie.(5) Normele de venit unitare necesare calculului reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă raportul dintre norma de venit şi producţia pe judeţ, ca medie pe ultimii 3 ani a producţiilor pentru fiecare cultură/plantaţie.Articolul 2Valoarea nominală a normelor de venit prevăzute la art. 1 alin. (4) şi (5) se stabileşte potrivit următorului model de calcul:P (kg/ha) = (PM 1 + PM 2 + PM 3)/3p (lei/kg) = (pm 1+ pm 2+ pm 3)/3VPV (lei/ha) = P (kg/ha) x p (lei/kg)NV (lei/ha) = VPV (lei/ha) – C (lei/ha)NVU (lei/kg) = NV (lei/ha) / P (kg/ha) unde:P - producţia pe judeţ, ca medie pe ultimii 3 ani a producţiilor pentru fiecare cultură/plantaţie;PM 1, 2, 3 - producţia medie pe judeţ, pentru fiecare dintre anii 1, 2 şi 3 de calcul, pentru fiecare cultură/plantaţie;p - preţul pe judeţ, ca medie pe ultimii 3 ani a preţurilor pentru fiecare produs agricol;pm 1, 2, 3 - preţul mediu pe judeţ, pentru fiecare dintre anii 1, 2 şi 3 de calcul, pentru fiecare produs agricol;VPV - valoarea producţiei vegetale;C - totalul cheltuielilor efectuate pentru obţinerea producţiei;NV - norma de venit;NVU - norma de venit unitară.ANEXĂla metodologieCheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol pe unitatea de suprafaţă şi cultură/plantaţie

  Produse vegetaleCheltuieli
  Cerealeseminţe, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, lucrări de înfiinţare, întreţinere, recoltare efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
  Plante oleaginoaseseminţe, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, lucrări de înfiinţare, întreţinere, recoltare efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
  Cartofcartof de sămânţă, îngrăşăminte, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, alte cheltuieli
  Sfeclă de zahărseminţe, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, lucrări de înfiinţare, întreţinere, recoltare efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
  Tutunmaterial de plantat, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare-uscare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
  Hamei pe rodmaterial săditor, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, apă pentru irigat, energie electrică pentru irigare, alte cheltuieli
  Legume în câmpseminţe, material de plantat, materiale de palisat şi ambalaje, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
  Legume în spaţii protejatematerial săditor, îngrăşăminte, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, energie electrică, energie termică, gaze naturale pentru încălzirea serelor, apă pentru irigat, materii şi materiale pentru seră/solar, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, alte cheltuieli
  Leguminoase pentru boabeseminţe, îngrăşăminte, carburanţi, lubrifianţi, pesticide, lucrări de înfiinţare, întreţinere, recoltare efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
  Pomi pe rodîngrăşăminte, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, ambalaje, apă pentru irigat, energie electrică pentru irigare, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, alte cheltuieli
  Vie pe rodmaterial săditor pentru completare vie pe rod, îngrăşăminte, pesticide, material de legat, ambalaje, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, apă pentru irigat, energie electrică pentru irigare, alte cheltuieli
  Arbuşti fructiferiîngrăşăminte, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, ambalaje, apă pentru irigat, energie electrică pentru irigare, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, alte cheltuieli
  Flori şi plante ornamentalematerial săditor, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
  Plante medicinale şi aromaticeseminţe şi material săditor, pesticide, carburanţi, lubrifianţi, lucrări mecanice şi manuale efectuate inclusiv cu terţi, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
  Exemplu numeric de calcul pentru cereale:P = 3853 kg/ha (producţia medie pe judeţ realizată în ultimii 3 ani)P= 0,61 lei/kg (preţul mediu pe judeţ pe ultimii 3 ani)VPV = 3863 kg/ha x 0,61 lei/kg = 2350,33 lei/haC = 2098 lei/haNV = VPV – C = 2350 – 2098 = 252 lei/ha - se completează în col. (2) a tabelului din anexa nr. 3NVU = 252 lei/ha : 3853 kg/ha = 0,0654 lei/kg - se completează în col. (3) a tabelului din anexa nr. 3
  ------