Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.777 din 27 decembrie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 31-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Braniştea - sectoarele cadastrale nr. 7, 8 şi 12;
  b) unitatea administrativ-teritorială Brezniţa-Ocol - sectoarele cadastrale nr. 20, 31 şi 41;c) unitatea administrativ-teritorială Burila Mare - sectoarele cadastrale nr. 29, 33, 35 şi 38;d) unitatea administrativ-teritorială Cireşu - sectorul cadastral nr. 2;e) unitatea administrativ-teritorială Corcova - sectorul cadastral nr. 29;f) unitatea administrativ-teritorială Corlăţel - sectorul cadastral nr. 1;g) unitatea administrativ-teritorială Devesel - sectorul cadastral nr. 69;
  h) unitatea administrativ-teritorială Gogoşu - sectoarele cadastrale nr. 47 şi 57;i) unitatea administrativ-teritorială Grozeşti - sectorul cadastral nr. 25;j) unitatea administrativ-teritorială Gruia - sectorul cadastral nr. 2; k) unitatea administrativ-teritorială Oprişor - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 22, 39, 40, 42 şi 44;l) unitatea administrativ-teritorială Salcia - sectorul cadastral nr. 2;m) unitatea administrativ-teritorială Vânători - sectoarele cadastrale nr. 9 şi 12;n) unitatea administrativ-teritorială Vânju Mare - sectoarele cadastrale nr. 105 şi 106;
  o) unitatea administrativ-teritorială Vlădaia - sectorul cadastral nr. 37.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-15 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1-15*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-15 sunt reproduse în facsimil.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 1.777.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  Anexa nr. 7
  Anexa nr. 8
  Anexa nr. 9
  Anexa nr. 10
  Anexa nr. 11
  Anexa nr. 12
  Anexa nr. 13
  Anexa nr. 14
  Anexa nr. 15
  -----