Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 21 din 9 ianuarie 2019pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 31-01-2019

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. S.P. 15.900 din 27 decembrie 2018,având în vedere:– Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare; – Hotărârea Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Institutul de Medicină Legală Iaşi va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul 3
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 594/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 2 iunie 2014.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 9 ianuarie 2019.Nr. 21.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi