Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 27 din 25 ianuarie 2019privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, precum şi pentru înscrierea acestuia în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 30-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării imobilului cu nr. MFP 36686 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae“ al Judeţului Argeş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae“ al Judeţului Argeş, precum şi înscrierea în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a comasării terenului prevăzut la art. 2 cu imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae“ al Judeţului Argeş cu nr. MFP 36686, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 4Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 27.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş,
  a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

  Număr M.F.P.Codul de clasificaţieDenumireaPersoana juridică ce administrează imobilul CUIAdresa imobiluluiValoarea de inventar (valoare actualizată) lei
  366868.19.0148-08Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae“ al Judeţului Argeş (CUI) 4317894Judeţul Argeş4.442.791,84
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa terenului care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statuluişi care se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae“al Judeţului Argeş şi se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Nr. MFPCodul de clasificare care se va atribuiDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiDescrierea tehnicăPersoana juridică căreia i se dă în administrare imobilulValoarea de inventar - lei -
  Se va atribui.8.19.0148-08judeţul ArgeşTeren intravilan S = 435 mp CF nr. 88070 Nr. cadastral: 11268M.A.I. - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae“ al Judeţului Argeş CUI - 4317894409.870,29
  Anexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae“ al Judeţului Argeş,rezultat în urma comasării

  Număr M.F.P.Codul de clasificaţieDenumireaPersoana juridică ce administrează imobilul CUIImobilele supuse comasăriiValorile de inventar actualizate ale imobilelor (lei)Valoarea de inventar actualizată (lei)
  366868.19.0148-08Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae“ al Judeţului Argeş CUI - 4317894Nr. MFP care se va atribui CF nr. 88070409.870,294.852.662,13
  36686 CF nr. 889454.442.791,84
  -----