Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 26 din 25 ianuarie 2019privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 917, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Direcţia Generală Anticorupţie şi pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 30-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1),art. 868 şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 917, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106694, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
  Articolul 2Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 917, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Direcţia Generală Anticorupţie, în vederea desfăşurării activităţilor specifice.Articolul 3În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 2, aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Articolul 4Predarea-preluarea părţii de imobil transmisă potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel-Beniamin Leş
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 26.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului 917, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar,conform art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixeaflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunului din domeniul public al statuluiAdresa poştală actualizată a bunului imobilElementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/ Nr. cadastraleValoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)Administratorul bunului CUI
  1066948.19.01Imobil 917Judeţul Cluj, comuna Floreşti, str. Avram Iancu nr. 374Construcţii şi teren* CF 77534 Nr. cad. 77534 CF 77535 Nr. cad. 77535 CF 75487 Nr. cad. 7548732.983.23637.656.031,20Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229
  NOTĂ:Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi din imobilul 917, aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrareaMinisterului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Direcţia Generală Anticorupţie
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/ Nr. cadastraleValoarea părţii bunului care se transmite (lei)Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  106694 - parţial8.19.01Imobil 917 - parţialJudeţul Cluj, localitatea Floreşti, str. Avram Iancu nr. 374Construcţii şi teren* CF 75487 Nr. cad. 7548785.343,78Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Direcţia Generală Anticorupţie CUI - 18268520
  NOTĂ:Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  -----