Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 83 din 23 ianuarie 2019pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 5.933/2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "MG TEC GRUP - S.A."
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 30 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 30-01-2019

  Având în vedere prevederile:– art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 147/2018;– art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul interimar al dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 5.933/2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii „MG TEC GRUP - S.A.“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 10 octombrie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 30 de ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Dej, judeţul Cluj şi identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 62.440/19.08.2018, 62.025/19.09.2018, 62.441/06.09.2018, 50.018/11.09.2018, 50.020/11.09.2018, 50.045/11.09.2018, 50.051/11.09.2018, 59.980/11.09.2018, 50.128/11.09.2018, 61.043/11.09.2018, 52.920/11.09.2018, 62.122/11.09.2018, emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dej;b)
  are o suprafaţă de 24,90 ha.
  (2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul II
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul interimar al dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 23 ianuarie 2019.Nr. 83.ANEXĂ(Anexă la Ordinul nr. 5.933/2017)
  ----