Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 33 din 25 ianuarie 2019privind declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 30 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 30-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe.
  Articolul 2Consultarea documentelor care conţin informaţiile declasificate prevăzute la art. 1 se realizează în conformitate cu prevederile art. 28 şi 30, precum şi ale anexei nr. 6 la Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.Articolul 3În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Afacerilor Externe va publica lista persoanelor juridice de drept public sau privat care au elaborat documentele declasificate potrivit art. 1. Articolul 4Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat care deţin documente ce conţin informaţii secret de stat şi fac obiectul prezentei hotărâri vor lua măsuri pentru suprimarea sau schimbarea marcajelor de clasificare şi scoaterea informaţiilor de sub incidenţa reglementărilor protective prevăzute de lege.
  PRIM-MINISTRU

  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,
  Marius Petrescu
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 33.-----