Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.203 din 31 octombrie 2018privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii DEBO LEASING IFN - S.A.
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 30 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 30-01-2019

    Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, formulată de către societatea DEBO LEASING IFN - S.A. prin Adresa înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. 20.747 din 5.10.2018, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, precum şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:ARTICOL UNICSe dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut la Banca Naţională a României, a Societăţii DEBO LEASING IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Gheţarilor nr. 23-25, sectorul 1, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/16182/2003, cod unic de înregistrare 15948432, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110197, la secţiunea k) - „Activităţi multiple de creditare“.

    Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 31 octombrie 2018.Nr. 1.203.----