Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 28 din 25 ianuarie 2019privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Brăila, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 29-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Brăila, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Curtea de Conturi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Preşedintele Curţii de Conturi,
  Mihai Busuioc
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 28.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Curţii de Conturi - CUI 4265922

  Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiVecinătăţiSituaţia juridică Baza legalăCaracteristici tehnice ale imobiluluiValoarea de înregistrare în contabilitate (lei)
  Se va atribui.8.29.07Clădire sediu Camera de Conturi BrăilaStr. Nicolae Grigorescu nr. 1, BrăilaN - clădire locuinţă; S - str. Goleşti; E - str. Nicolae Grigorescu; V - Şcoala primară „Sf. Ana“Construcţie proprie Autorizaţia de construire nr. 159/1996 Autorizaţia de construire nr. 1.500/2001 Proces-verbal la terminarea lucrărilor nr. 687/2003 Regim de înălţime - S + P + 4E Sc - 490 mp Sd - 3.044 mp CF 87338 Valoare clădire 5.428.073,67
  -----