Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 18 din 17 ianuarie 2019privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 29-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei.
  Articolul 2Transmiterea imobilului se va realiza sub condiţia eliberării prealabile a spaţiilor, după relocarea efectivă a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în spaţiul prevăzut în Legea nr. 205/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului“, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la relocarea prevăzută la art. 2.Articolul 4Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Justiţiei îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare ale anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU

  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul justiţiei,
  Tudorel Toader
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 17 ianuarie 2019.Nr. 18.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei
  Nr. crt.
  Nr. MFP/Codul de clasificaţieAdresa bunului imobilPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunului imobilValoarea de inventar a bunului imobilDescriere tehnică (pe scurt) a bunului imobil
  1.149 190/ 8.29.06România, municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bulevardul Libertăţii nr. 16Statul român, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice C.U.I. 26369185Statul român, Ministerul Justiţiei C.U.I. 4265841Clădire administrativă2.427.526 lei
  Tronson 5-6 (etaje 4 şi 5); clădire beton armat; CF nr. 227909-C1-U3; suprafaţă utilă - 1.128,31 mp (totală), din care suprafaţă utilă etajul 4 - 105,25 mp; suprafaţă utilă etajul 5 - 1.023,06 mp
  -----