Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1 din 18 ianuarie 2019privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 29-01-2019Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) şi ale art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite următorul ordin:Articolul IAnexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 şi 896 bis din 15 noiembrie 2017, se modifică şi se completează conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.Articolul IIAnexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 şi 897 bis din 15 noiembrie 2017, se modifică şi se completează conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.Articolul IIIAnexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu situaţiile financiare FINREP la nivel individual, respectiv raportările periodice, întocmite pentru data de raportare 31 ianuarie 2019.

    Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 18 ianuarie 2019.Nr. 1.ANEXE nr. 1-2 Deschideți ANEXEreferitoare la modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREPla nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabileinstituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, şi a Ordinului BănciiNaţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirearaportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă,aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre