Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 68 din 25 ianuarie 2019pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 29-01-2019

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 301.078/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 92 alin. (5) şi a anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 3 septembrie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIDirecţiile pentru agricultură judeţene urmăresc aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.
  Nr. 68.ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.343/2018)Valoarea tarifului datorat în anul 2019 pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan
  Clasa terenului agricol12345
  Tarif - lei/mp4,003,503,002,502,00
  Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie - lei/mp4,1843,6613,1382,6152,092
  NOTE:– Coeficientul de inflaţie aplicabil pentru perioada anului 2019 este în valoare de 4,6%, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.– Valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulţind suprafaţa în mp cu valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie din tabel.– Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie, datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan, prevăzut în prezenta anexă, se aplică până la data de 31 decembrie 2019, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade în anul următor până la data publicării de către Institutul Naţional de Statistică pe pagina oficială de internet a coeficientului de inflaţie aplicabil anului următor şi aprobării valorii actualizate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  -----