Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 ianuarie 2019pentru aprobarea tarifului şi a normelor metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 29-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă tariful pentru activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013, precum şi nivelele tarifare ale acestuia, conform anexei nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă normele metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat pentru activităţile de eliberare şi reînnoire a certificatului de formare profesională şi a inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor, prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 23.Anexa nr. 1Tarif pentru activitatea de eliberare/reînnoire a certificatului de formare profesională dobândit prin instruire şi de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor
  Denumire serviciuNivel tarif
  1Eliberarea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire193 lei
  2Reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire130 lei
  3Efectuarea inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor*
  114 lei
  * Pentru fiecare km parcurs peste 50 km se taxează beneficiarul în plus cu valoarea de 0,22 lei/km.
  Anexa nr. 2 Deschideți NORME METODOLOGICEprivind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei echipamentelorde aplicare a produselor de protecţie a plantelor