Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 22 din 25 ianuarie 2019pentru modificarea şi completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 29-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICArticolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 12 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2)
  În cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 este acceptată contribuţia în natură sub formă de echipamente, instalaţii şi utilaje, şi bunuri imobile.
  2. La alineatul (3), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) obiectul contribuţiei în natură a fost achiziţionat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanţare decât cele nerambursabile publice şi/sau din fonduri publice în cadrul operaţiunilor pentru care perioada de monitorizare ex-post s-a încheiat;……………………………………..................................………c) contribuţia în natură trebuie să facă parte integrantă din operaţiunea finanţată astfel încât să participe la atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi prin cererea de finanţare;3. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Valoarea contribuţiei în natură nu se rambursează.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Melania-Gabriela Ciot,

  secretar de stat
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 22.-----