Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 129 din 18 ianuarie 2019pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 28-01-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018, prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Anexa nr. 2 „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale“ la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La titlul II. „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)“:1.1. La corelaţiile de la punctul (3) „Corelaţii între formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data... » (cod 04)“, la notă:– se numerotează cu litera a) textul:Corelaţiile de la pct. (3).1 şi (3).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţiile de la pct. 2.(1) lit. b) şi pct. 2.(2) lit. b)“;– după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:b) Corelaţia de la punctele (3).1 şi (3).2 nu se respectă la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanţarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în bilanţ
  1.2. La punctul (9) „Corelaţii între formularul anexa nr. 4 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04) şi anexa nr. 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...» (cod 17)“:1.2.1. La punctul (9).1, nota A:– se numerotează cu litera a) textul:Corelaţia de la pct. (9).1 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia:Rd. 14 col. 01 din formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data... » (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa nr. 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de... » (cod 17)“;– după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:b) Corelaţia de la pct. (9).1 nu se respectă la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanţarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în anexa nr. 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de... 1.2.2.
  La punctul (9).2, nota B:– se numerotează cu litera a) textul:Corelaţia de la pct. (9).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelaţia:Rd. 17 col. 01 din formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data... » (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa nr. 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de... » (cod 17)“;– după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:b) Corelaţia de la pct. (9).2 nu se respectă la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanţarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...
  2. La titlul III. „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale la subsectorul Administraţia locală (S1313)“:2.1. La corelaţiile de la punctul (3) „Corelaţii între formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04)“:– după punctul (3).1 se introduce o notă, nota A, cu următorul cuprins:NOTA A:Corelaţia de la pct. (3).1 nu se respectă în următoarele situaţii:a) la unităţile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;b) la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora– după punctul (3).2 se introduce o notă, nota B, cu următorul cuprins:NOTA B:Corelaţia de la pct. (3).2 nu se respectă în următoarele situaţii:a) la unităţile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;b) la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora
  2.2. La corelaţiile de la pct. (6) „Corelaţii între formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04) şi formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...» (cod 18)“:– după punctul (6).1 se introduce se introduce o notă, nota A, cu următorul cuprins:NOTA A:Corelaţia de la pct. (6).1 nu se respectă în următoarele situaţii:a) la unităţile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare din bugetul de stat şi din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de... » centralizat al acestora;b) la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...» al acestora.
  – după punctul (6).2 se introduce se introduce nota B, cu următorul cuprins:NOTA B:Corelaţia de la pct. (6).2 nu se respectă în următoarele situaţii:a) la unităţile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare din bugetul de stat şi din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...» centralizat al acestora;b) la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...» al acestora.– după punctul (6).3 se introduce nota C, cu următorul cuprins:NOTA C:Corelaţia de la pct. (6).3 nu se respectă în următoarele situaţii:a) la unităţile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare din bugetul de stat şi din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...» centralizat al acestora;b) la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...» al acestora.
  – după punctul (6).4 se introduce se introduce nota D, cu următorul cuprins:NOTA D:Corelaţia de la pct. (6).4 nu se respectă în următoarele situaţii:a) la unităţile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare din bugetul de stat şi din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...» centralizat al acestora;b) la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie şi care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...» al acestora.
  Articolul 3Anexa 6 „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli“, anexa 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli“, anexa 7b „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli“, anexa 11 „Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli“, anexa 13 „Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli“, anexa 15 „Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli“, anexa 16 „Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli“ şi anexa 18 „Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli“, la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2-9.Articolul 4Raportările financiare lunare în anul 2019 se efectuează de către instituţiile publice potrivit prevederilor cap. I „Situaţii financiare trimestriale şi raportări financiare lunare“ pct. 1.6 şi a cap. II „Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare“ pct. 2.6 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.762/2018.Articolul 5Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 2-9 sunt reproduse în facsimil.
  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 18 ianuarie 2019.Nr. 129.
  Anexa nr. 1 Deschideți NORME METODOLOGICEprivind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018Anexa nr. 2(Anexa 6 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009)
  Anexa nr. 3(Anexa 7 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009)
  Anexa nr. 4(Anexa 7b la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009)
  Anexa nr. 5
  (Anexa 11 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009)
  Anexa nr. 6(Anexa 13 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009)
  Anexa nr. 7(Anexa 15 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009)
  Anexa nr. 8(Anexa 16 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009)
  Anexa nr. 9(Anexa 18 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009)
  -----