Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 302 din 8 ianuarie 2019pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 25 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 25-01-2019Având în vedere prevederile art. 70 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/C/2018,ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.Articolul 1
  Se aprobă Instrucţiunile privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  Articolul 2Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
  Marian Dobrică
  Bucureşti, 8 ianuarie 2019.Nr. 302.ANEXĂ Deschideți INSTRUCTIUNIprivind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor