Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 10 din 25 ianuarie 2019privind numirea doamnei Adriana Cotel în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 25 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 25-01-2019

  Având în vedere propunerea ministrului sănătăţii, formulată prin Adresa nr. SP 842 din 25 ianuarie 2019,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 286 alin. (1) lit. a) şi al art. 287 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Adriana Cotel se numeşte în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  Articolul 2La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea prevederilor art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 32/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 26 ianuarie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 10.-----