Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 87 din 25 ianuarie 2019privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 25 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 25-01-2019

  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A şi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,în semn de deosebit respect pentru suferinţele îndurate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru înalta ţinută morală de care au dat dovadă de-a lungul vieţii, precum şi pentru eforturile depuse pentru păstrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului - o tragedie pe care omenirea nu trebuie să o mai cunoască,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:Articolul 1Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler:– 
  doamnei Davidovits Rachel;
  – doamnei Pardău Lea;– domnului Schwartz Paul;– doamnei Segal Sandra;– domnului Shai Meir;– doamnei Szinetar Iudita Agneta;– doamnei Vainer Anette.
  Articolul 2Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a domnului Klein Andrei.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 87.------