Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4 din 23 ianuarie 2019privind aplicarea pentru anul 2018 a prevederilor art. 18 alin. (1), art. 21 alin. (2) şi art. 27 din Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, şi a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 25-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 72 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. b), i) şi j) şi ale art. 25 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Pentru anul 2018, prevederile art. 18 alin. (1), art. 21 alin. (2) şi art. 27 din Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 şi 820 bis din 21 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică astfel:a)
  termenul de transmitere al documentaţiilor de calificare pentru anul 2018, prevăzut la art. 18 alin. (1), este 31 ianuarie 2019;
  b) documentaţia de calificare pentru anul 2018, prevăzută la art. 21 alin. (2), va cuprinde şi anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;c) decizia anuală de calificare pentru anul 2018, prevăzută la art. 27, va conţine şi energia electrică ce beneficiază de Schema de sprijin pentru perioada 1 ianuarie 2018-21 noiembrie 2018 - E^SS_prd.I şi, respectiv, energia electrică ce beneficiază de Schema de sprijin pentru perioada 22 noiembrie 2018-31 decembrie 2018 - E^SS_prd.II, pentru fiecare configuraţie.
  Articolul 2(1) Pentru anul 2018, prevederile art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 23 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la regularizarea plăţilor corespunzătoare bonusului de către administratorul schemei, respectiv de către producător, după caz, se aplică pentru fiecare dintre cele două perioade din anul 2018, menţionate la art. 1 lit. c) din prezentul ordin. Contravaloarea cantităţii de energie electrică aferentă anului 2018, pentru care respectivul producător a beneficiat de bonus necuvenit/neacordat şi în baza căreia se întocmeşte factura de regularizare, rezultă după însumarea algebrică a contravalorilor determinate pentru fiecare dintre cele două perioade din anul 2018.(2) Pentru perioadele prevăzute la art. 1 lit. c) se aplică bonusurile aprobate pentru anul 2018 prin deciziile preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
  Articolul 3(1) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care au accesat schema de sprijin şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 23 ianuarie 2019.Nr. 4.ANEXĂ
  ----