Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.001 din 3 ianuarie 2019pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.330/2018 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 25-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 217, 216, 218 şi 220 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.330/2018 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.),în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.802/2016*) privind metodologia de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS),*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.802/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.804/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării,având în vedere Certificatul de grefă emis de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, cu privire la soluţia pronunţată în Dosarul nr. 4.411/2/2018,în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.330/2018 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 11 aprilie 2018, se modifică după cum urmează:– Numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „1MurgescuBogdan-CostinpreşedinteIstorieUniversitatea din Bucureşti“
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 3 ianuarie 2019.Nr. 3.001.----